دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی 117، بهار 1398، صفحه 1-227 
7. نگرش فهرست‌نویسان ایرانی نسبت به فهرست‌نویسی اجتماعی

صفحه 134-155

محمدرضا حسنی؛ افشین موسوی چلک؛ هادی شریف‌مقدم؛ مریم سلامی


9. شناسایی و تعیین ویژگی‌های نسخ خطی بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی از دیدگاه سازماندهی اطلاعات و دانش

صفحه 176-199

مرتضی محمدی استانی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ سیدمهدی طاهری