بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

  • ضیایی، ثریا [1] استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، واحد مشهد
  • ضیایی، ثریا [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
  • ضیایی، ثریا [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور
  • ضیایی، ثریا [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور مشهد
  • ضاد، ترجمه رضواندخت [1] آرشیویست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک