اعضای هیئت تحریریه

مدیر مسئول

سعیده اکبری‌داریان

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استادیار

sakbaridaryangmail.com

سردبیر

فریبرز خسروی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشیار

fa.khosravigmail.com

ویراستار ارشد

ابراهیم افشار

کتابداری و اطلاع رسانی استادیار، دانشگاه اصفهان

ebafshargmail.com

کارشناس نشریه

فیروزه دوخانی

علم اطلاعات و دانش شناسی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، پژوهشگر حوزه علم سنجی با رویکرد آلتمتریکس

fdokhaniyahoo.com
0000-0001-5657-7448

اعضای هیئت تحریریه

نجلا حریری

‌علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

nadjlaharirigmail.com

فریبرز خسروی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشیار، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

fa.khosravigmail.com

سعید رضایی شریف‌آبادی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد، دانشگاه الزهرا

srezaeialzahra.ac.ir
0000-0003-3113-2973

فریده عصاره

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد، دانشگاه شهیدچمران اهواز

osareh.fgmail.com

رحمت‌الله فتاحی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

fattahirahmatgmail.com

مرتضی کوکبی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

kokabi80yahoo.com

جعفر مهراد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد، دانشگاه شیراز

jafar.mehrad2010gmail.com

نرگس نشاط

علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشیار، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

narges_neshatyahoo.com

اعضای هیئت تحریریه بین‌المللی

میرنا ویلر

اطلاع‌رسانی استاد، دانشگاه زادار، گروه اطلاع‌رسانی، زادار، کرواسی

willer.mirnagmail.com

h-index: 11  

مایا زومر

اطلاع‌رسانی استاد، دانشگاه لیوبلیانا، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، لیوبلیانا، اسلوونی

maja.zumerff.uni-lj.si

h-index: 20  

پت ریوا

کتابداری و اطلاع‌رسانی َAssociate University Librarian, Concordia University ,Montreal, Quebec, Canada

pat.rivaconcordia.ca
0000-0001-6024-4320

h-index: 11