دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1375، صفحه 1-164 (پیاپی 28) 
3. شناخت جامعه فرهنگی کشور از مفهوم اطلاعات و اطلاع‌رسانی

صفحه 23-42

مهدی تقوی؛ مازیار امیرحسینی؛ کاظم حافظیان رضوی