راهنمای نگارش مقاله

تاریخ آخرین به‌روزرسانی: 12 مهر 1400

 

از انتخاب نشریه ما برای ارائه مقاله خود س‍پاسگزاریم. لطفاابتدا رهنمودهای اخلاقی فصلنامه  مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات را بادقت مطالعه کنید و در صورت موافقت با آن، مقاله خود را با ساختار زیر هماهنگ کنید. این کار به تسریع روند ارسال مقاله برای داوران و انتشار آن کمک می‌کند. مقاله خود را در قالب نشریه وارد و سپس از منوی ارسال مقاله فایل‌ها را برای ما ارسال کنید. برای نحوه ارسال مقاله اینجا راکلیک کنید. مقاله شما در صورتی برای هیئت تحریریه فرستاده می‌شود که در یکی از موضوع‌های زیر باشد:

1) سازماندهی اطلاعات، مدیریت، و اشاعه اطلاعات؛

2) پردازش، مستندسازی، و فنون کسب اطلاعات و دانش و چگونگی مدیریت آنها؛

3) خطمشی‌ها ، راهبردها، ابزارها، و فنون ذخیره و بازیابی اطلاعات؛

4) مباحث نظری کتابداری و علم اطلاعات؛

5) مطالعات ملی در موضوع آموزش و پژوهش کتابداری و علم اطلاعات. 

به‌علاوه، مقالۀ شما لازم است:

1) گزارش پژوهشی باشد که خودتان انجام داده اید؛

2) پیش از این در نشریه‌های داخلی یا خارجی یا مقاله‌نامه‌های مجامع علمی چاپ نشده یا در انتظار چاپ نباشد؛

3) اگر برگرفته از پایان نامه یا رساله تحصیلی است مشخصات کتابشناختی کامل پایان نامه ذکر شده باشد؛

4) اگر قبلاً در کنفرانس‎های علمی ارائه شده است، مشخصات کامل کنفرانس ذکر شود؛   

مقاله شما لازم است بخش‌های زیر را به‌ترتیب داشته باشد:

1)    صفحه عنوان انگلیسی (عنوان؛ نویسندگان؛ چکیده؛ کلیدواژه‌ها) ؛

• Purpose

• Method 

• Findings

• Conclusion

• Keywords

2)    صفحه‌عنوان فارسی (عنوان؛ نویسندگان؛ چکیده؛ کلیدواژه‌ها) ؛

 • هدف
 • روش (چنانچه روش پژوهش خود را توضیح می‌دهید از کلمه روش شناسی استفاده کنید)
 • نتیجه‌گیری
 • کلیدواژه‌ها

3)    مقدمه؛

4)    پیشینه پژوهش(در صورت نیاز)؛

5)    روش پژوهش؛

6)    یافته‌ها؛

7)    نتیجه‌گیری؛

8)    پیشنهاد‍‌ها(در صورت نیاز)؛

9)    قدردانی (در صورت نیاز)؛

10)    تضاد منافع (در صورت نیاز)؛

11)    مآخذ؛

12)    پیوست‌ها (در صورت نیاز)

  

لطفا در تدوین مقاله خود توصیه‌‌های زیر را به‌کار ببندید:

 

عنوان: عنوان را تاجایی‌که امکان دارد کوتاه و خالی از واژه‌های غیرکلیدی نگهدارید. عنوان حتماً با کلیدواژه آغاز شود؛ از آوردن واژه‌های غیرکلیدی مانند "بررسی"، "مقایسه"، "ارزیابی"، و "مطالعه" در آغاز یا پایان عنوان خودداری شود. عنوان هر بخش یا زیربخش، با یک خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ شود. در متن مقاله از شماره‎‌گذاری عنوان‎‌ها (تیترها) خودداری کنید. فونت عنوان فارسی B Lotus تیره با اندازه 14 و عنوان انگلیسی Times New Roman تیره با اندازه 14 است؛

 

نویسندگان: نام و نام خانوادگی نویسنده (گان) را همراه با تحصیلات یا مرتبه علمی و وابستگی سازمانی و ایمیل در پانویس بیاورید. نویسنده مسئول نیز مشخص شود. فونت نویسندگان فارسی B Lotus تیره با اندازه 13 و نویسندگان انگلیسی Times New Roman تیره با اندازه 11 است؛

 

چکیده: چکیده فارسی (ساختار یافته) و انگلیسی(مبسوط) باشد. بخش‌های هدف، روش پژوهش، یافته‌ها، و نتیجه‌گیری تهیه شود؛ در بخش هدف به تکرار عنوان بسنده نشود و اطلاعات بیشتر درباره موضوع مقاله بدهید. فونت چکیده فارسی B Lotus با اندازه 12 و چکیده انگلیسی Times New Roman با اندازه 11 است؛

 

کلیدواژه‌ها: کلیدواژه‌ها مفهوم‌های منفرد (ترجیحا تک‌واژه) باشد. از عبارت به‌عنوان توصیفگر استفاده نکنید. حداقل پنج کلیدواژه اصلی نوشته شود. فونت کلیدواژه فارسی B Lotus با اندازه 12 و کلیدواژه انگلیسی Times New Roman با اندازه 11 است.

  

مقدمه

 در نخستین بخش، به یک پاراگراف به‌عنوان مقدمه بسنده کنید و از افزودن مقدمه طولانی و ارائه آگاهی‌هایی که برای مخاطبان فصلنامه به‌عنوان متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی تازگی ندارد، خودداری کنید. سپس، مسئله پژوهش و اهمیت آن و چارچوب نظری را به‌اختصار بیان کنید. 

 

پیشینه پژوهش

پیشینه، بیان خلاصه پژوهش‌های پیشین و صرفاً  اشاره به چکیده نیست، بلکه فعالیتی تحلیلی وانتقادی است که طی آن پژوهشگر، متون و آثار موجود در زمینه پژوهش را شناسایی می‌کند و بر اساس یک الگوی مشخص و با در نظر داشتن هدف خاص پژوهش خود، آن‌ها را بررسی، تحلیل و نقد می‌کند تا در راستای پژوهش خود از آن‌ها استفاده کند. پژوهشگر مى خواهد بداند دیگران در این‌باره چه کرده‌اند، تا کجا پیش رفته‌اند، چگونه کار کرده‌اند و زمینه‌های خالی پژوهش کدام است تا او نیز کار خود را در راستا و ادامه تلاش‌هاى پیشین قرار دهد و در ضمن از روش‌ها و نتایج آن تلاش‌ها در حل مسئله خود استفاده کند. بنابراین مرور پیشینه مستقیماً در خدمت توجیه ضرورت انجام پژوهش و روش پژوهش باشد. از برشمردن پژوهش‌های قبلی بدون نتیجه‌گیری اکیداً خودداری شود. انتظار می‌رود پژوهشگر به‌جای نوشتن فهرست‌وار پژوهش‌های قبلی از آنها برای بیان یافته‌های جدیدتر استفاده کند.

 

واژه‌های خارجی در متن فارسی
برای واژه‌ها و نام‌های خارجی، در حد امکان از معادل‌های فارسی مصطلح و مصوب استفاده کنید. می‏توانید از بانک مستندات کتابخانه ملی ایران برای مستندسازی نام خانوادگی افراد استفاده کنید. در خصوص نام‌های خارجی ضروری و غیرمتداول یا معادل‌های غیرمصطلح فارسی فقط در اولین ارجاع و در اولین حضور در متن و بلافاصله پس از بیان این‎گونه واژه‌ها، معادل لاتین آن را به‎ صورت زیرنویس در پایین همان صفحه قید نمایید.

 

روش پژوهش

در این بخش تنها روش گردآوری و تحلیل داده‌ها به‌دقت توضیح داده شود و سبب ترجیح روش اختیارشده به روش‌های دیگر به‌نحو قانع‌کننده توجیه شود. در توجیه روش می‌توان به پژوهش‌های پیشین و قوت و ضعف آنها از لحاظ روش اشاره کرد.

تذکر: داده‌های جمعیت‌شناختی (مانند سن، تحصیلات، جنسیت، و سابقه کار) تنها زمانی عرضه شود که در توضیح چارچوب نظری پژوهش از آنها به‌عنوان متغیرهای احتمالی سخن رفته باشد.

 

یافته‌ها

در بخش گزارش یافته‌ها، درصورتی‌که از جدول یا نمودار برای نمایش استفاده می‌شود، از توصیف صرف جدول‌ها و نمودارها در متن خودداری و تنها به توضیح نسبت‌های میان یافته‌ها بپردازید.

تذکر1: از عرضه یافته‌های یکسان همزمان به‌صورت جدول و نمودار خودداری شود.

تذکر2: تنها برای اعداد بزرگ که نسبت میان آنها به‌صورت عدد صحیح قابل تشخیص نباشد، درصد ذکر کنید.

تذکر 3: در نمودارها و تصویر‌ها ازرنگ‌هایی استفاده کنید که امکان ویرایش داشته باشد و قابل تشخیص در چاپی سیاه و سفید باشند.

 

نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری به‌تمامی مبتنی بر یافته‌ها، و پیشنهاد‌ها مبتنی بر نتیجه‌گیری‌ها باشد. در این بخش از ارائۀ یافته جدید، فراتر از آنچه که در بخش یافته‌ها ارائه شده است، خودداری شود. البته ارجاع به و نقل‌قول از پژوهش‌ها و نوشته‌های دیگران برای پشتیبانی از نتیجه‌گیری‌ها و پیشنهاد‌ها بلامانع است.

تذکر: پژوهش‌ها و نوشته‌های دیگران که در بخش نتیجه‌گیری به آن استناد می‌شود، حتماً در بخش پیشینه‌ها در مقدمه مقاله به آن اشاره شده باشد.

 

  قدردانی (در صورت نیاز) 

چنانچه پژوهش شما حامی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش دارد لازم است در مقاله ذیل این قسمت با اشاره به نام حامی یا تأمین کننده مراتب قدردانی را به جا آورید. 

 

تضاد منافع (در صورت نیاز)

در این بخش، نویسندگان باید هر گونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه، یا به دست آوردن موجودی یا سهم را که ممکن است از طریق انتشار مقاله به دست بیاید و یا از دست برود، به صورت مشخص بیان کنند. همچنین نام شخص یا سازمانی که یکی از اهداف یا اقدامات پژوهش را تحت تأثیر قرار می‌دهد، یا منابع و حامیان مالی که در هریک از مراحل طراحی، جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر داده و انتشار مقاله نقش داشته‌اند، باید به طور کامل اشاره شود.

  

ملاحظات شکلی

 • برای متن فارسی از فونت B Lotus اندازه 12 و برای نوشته‌ها با الفبای لاتین از Times New Roman اندازه 12 استفاده کنید. فاصله خطوط Single  باشد.
 • برای چکیده فارسی از فونت B Lotus اندازه 12 و برای چکیده انگلیسی از Times New Roman اندازه 11 استفاده کنید.
 • برای داده‌های جدول‌ از فونت B Lotus اندازه 10 و برای عنوان جدول و نمودار از فونت B Lotus اندازه 11 استفاده کنید. شماره جدول‌ها و نمودارها در عنوان آنها با رقم و بدون نگارش واژه «شماره» می‌آیند (جدول 2.). عنوان جدول در بالا و عنوان شکل‌ها در زیر آنها به‌صورت وسط­‌چین درج شود.
 • برای مآخذ فارسی انتهای مقاله از فونت B Lotus اندازه 11 و مآخذ انگلیسی از Times New Roman اندازه 11 استفاده کنید.
 • تعداد کلمات مجاز مقاله شما (بدون احتساب چکیده‌ها و مآخذ) حداکثر 5000 کلمه باشد.
 • تعداد کلمات مجاز چکیده فارسی ساختار یافته حداقل 400 و حداکثر 800 کلمه باشد.
 • تعداد کلمات مجاز چکیده انگلیسی مبسوط  و ساختار یافته حداقل 400 و حداکثر 800 کلمه باشد.
 • حاشیه‌ها باید از هر طرف 2.5 سانتیمتر باشد.
 • در عنوان انگلیسی حرف اول کلمات بزرگ باشد.
 • توضیح‌ها و معادل‌های انگلیسی اسامی و اصطلاح‌ها در پانویس هر صفحه ذکر شود؛ شماره‌گذاری‌ها در هر صفحه از یک شروع شود. برای پانویس فارسی از فونت B Lotus  اندازه 10 و برای پانویس لاتین از Times New Roman اندازه 10 استفاده کنید.
 • برای درج نیم‌فاصله حتما از کلیدهای Ctrl+Shift+2 استفاده کنید تا علامت "-" در انتهای سطرها نمایش داده نشود.

  

استنادها

ارجاع درون متنی به منابع با الفبای لاتین را به فارسی ترجمه نکنید .ارجاع‌ها به سبک APA باشد؛ بدین‌معنی‌که در متن مقاله پس از نقل مطلب، در داخل پرانتز نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار به‌شیوه زیر آورده شود:

 • اثر دارای یک نویسنده: (بابازاده، 1378)، (Mandel, 2008)

 • اثر دارای دو نویسنده: (الماسی و احسانی، 1382)، (Rees and Cooper, 1968)

 • اثر دارای سه تا پنج نویسنده: (حسینی، مجتهدی، فرامرزپور، و احسانی، 1382؛ (Sawade, Bickel, Von Oertzen, Scheffer, & Landwehr, 2013)

 • اثر دارای شش نویسنده یا بیشتر: (امینی و همکاران، 1390)؛ (Saracevic and etal.,2007)

 • استناد باواسطه: (امام‌جمعه و ملایی‌نژاد، 1386، نقل در کاستلز، 1999)، (Mandela, 2008, quoted in Von , 1988)

تذکر: در استناد به آثار دارای سه تا پنج نویسنده، فقط بار اول اسامی همه نویسندگان را می‌آوریم؛ دفعات بعد فقط به‌شکل (نویسنده اول و همکاران، سال نشر) می‌آوریم. 

• اگر از بخشی از اثر نقل‌قول می‌شود، پس از تاریخ نشر حتماً شماره صفحه به‌صورت زیر آورده شود:

• اگر از یک صفحه نقل می‌شود: (بابازاده، 1378، ص 52) ، (Mandel, 2008, p.123)

• اگر از بیش از یک صفحه نقل می‌شود: (بابازاده، 1378، ص 52-53)

• اگر از دو صفحه با فاصله نقل می‌شود: (بابازاده، 1378، ص 52، 54)

 

مآخذ در پایان مقاله با نظم الفبای سرشناسه آورده شود. فقط منابعی ذکر شود که در متن مقاله از آنها استفاده شده است. عنوان تک‌نگاشت‌ها، مقالات، و پایان‌نامه‌ها ایتالیک شود. هرگاه اثر بیش از یک نویسنده داشته باشد، نام‌های همه به‌شکل مقلوب ذکر شود و برای جداکردن نام‌ها از نقطه‌ ویرگول (؛) استفاده شود:

 

• مقاله مجله:

سرشناسه (سال نشر). عنوان مقاله. عنوان مجله، دوره (شماره)، شماره صفحات آغاز و پایان مقاله.

امینی مقدم، مهدی (1389). معرفی شبکه‌های اجتماعی برتر، ره‌آوردنور، شماره 31، ص 20-27.

Toane, C., & Figueiredo, R. (2018). Toward core competencies for entrepreneurship librarians. Journal of Business & Finance Librarianship, 23(1), 35-62.

• مقاله کنفرانس:

 سرشناسه (سال انتشار). عنوان مقاله. نام همایش، مکان، شماره صفحات آغاز و پایان. 

علیپور، محمد؛ کریم زاده، یاسر و درویشی، عبدالله (۱۳۹۸). بررسی فاکتورهای زمینه‌ای مهم در ابتلا به بیماری کرونا ۱۹. مقاله ارائه‌شده در کنفرانس بیماری‌های عفونی ۱۳۹۸ در اصفهان، نجف‌آباد، ص ۲۲-۲۸.

 Doiron, R. (2011, August). Using e-books and e-readers to promote reading in school libraries: Lessons from the field. In IFLA Conference (pp. 13-18).

 •مقاله دایره‌المعارفی:

 سرشناسه. (سال انتشار). عنوان مدخل. در عنوان دایره المعارف، (جلد، صفحات).  محل نشر: ناشر.

Carruthers, E.P. (2002). Nursing. In Funk & Wagnalls new world encyclopedia. (2nd ed.).

خراسانی، شرف‌الدین (1370). ابن سینا، در دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۴، تهران: مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی.

• تک‌نگاشت:

سرشناسه (سال نشر). عنوان اثر. (ویرایش). محل نشر: نام ناشر. 

حافظ‌نیا، محمدرضا (1386). مقدمه‌ای برروش تحقیق درعلوم انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

Rogers, C. R. (1961). On becoming a person. Boston: Houghton Mifflin.

• پایان‌نامه:

سرشناسه (سال نشر). عنوان پایان‌نامه. نوع رساله و مقطع تحصیلی. نام دانشگاه، شهر محل استقرار دانشگاه.

 بابایی، محمود (1390). فضای سایبر و الگوهای گفتمانی: نقش و سازوکارهای اینترنت در شکل گیری الگوهای تعامل گفتمانی فضای سایبرایران، پایان نامه دکترا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

Axford, J.C. (2007). What constitutes success in Pacific Island community conserved areas? (Doctoral dissertation, University of  Queensland, Brisbane, Australia). Retrieved from: http://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:158747

• محتوای وبی:

اگر دارای نویسنده شخصی یا تنالگانی است:

سرشناسه (سال، روز ماه). عنوان صفحه. عنوان سایت. یو.آر.ال

خسروی، فریبرز (1399، 12 فروردین). ما و اپیدمی اطلاعات (Infodemic).به رنگ آینه: نوشته‌ها و گزیده‌های فریبرز خسروی.  https://fkhosravi.com/?p=9543

 

 Uri, J. (2019, June 14). Fifty years ago: Nearly one month to boots in lunar dust. Retrieved April 21, 2021, from  https://roundupreads.jsc.nasa.gov/pages.ashx/1184/Fifty%%20Month %20to%20Boots%20in%20Lunar%20Dust

اگر محتوای وبی نویسنده ای ندارد، با عنوان صفحه شروع کنید و تاریخ بازیابی را ذکر کنید.

 عنوان صفحه (سال نشر، روز ماه). عنوان وب‌سایت. بازیابی روز ماه، سال، از یو.آر.ال

معرفی انجمن (1399، 2 خرداد). انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. بازیابی 22 دی، 1399، از https://ilisa.ir/

Tuscan white bean pasta. (2018, February 25). Budgetbytes. Retrieved March 18, 020, from  https://www.budgetbytes.com/tuscan-white-bean-pasta/

• مصاحبه:

1- مصاحبه‌های منتشر شده؛

    (این منابع در سایت‌های رادیو، روزنامه یا مجله یافت می‌شود. برای استناد به مصاحبه منتشرشده، به فرمت آن مرجع خاص توجه کنید و بر اساس آن ارجاع دهید. این منابع نیاز به یک نقل قول رسمی در فهرست مآخذ دارد)

 سرشناسه. ( نام خانوادگی مصاحبه کننده، نام. (سال، ماه چاپ). عنوان مصاحبه. عنوان روزنامه. آدرس اینترنتی.

مثال: 

Dundas, D. (2019, November 8). Zadie Smith on fighting the algorithm: “If you are under 30, and you are able to think for yourself right now, God bless you.” Toronto Star. shorturl.at/eiyzW

 

2- مصاحبه‌های شخصی؛

   ( مصاحبه شخصی، ارتباط شخصی (personal communication) گفته می‌شود. آثاری که خوانندگان قادر به بازیابی آنها نیستند در استنادات درون متن به‌عنوان ارتباطات شخصی بیان می‌شوند. ارتباطات شخصی شامل ایمیل‌ها، پیام‌های متنی، چت‌های آنلاین یا پیام‌های مستقیم، مصاحبه‌های شخصی، مکالمات تلفنی، سخنرانی‌های زنده، سخنرانی‌های ثبت نشده، یادداشت‌ها، نامه‌ها، پیام‌های گروه‌های بحث و تابلوهای اعلانات آنلاین و غیره است. این نوع استنادات فقط در متن بیان می‌شوند و نیازی به ذکر منبع رسمی در فهرست مآخذ ندارد. )

(سرشناسه، مصاحبه شخصی، ماه، روز، سال)

(ج. محمدی، مصاحبه شخصی، دسامبر 12، 2004).

(E. Robbins, personal communication, January 4, 2019).

ارجاع در پانویس: 

P. Smith (personal communication, November 3, 2019).

در صورتی که تمایل دارید مصاحبه شخصی خود را به عنوان بخشی از فهرست ارجاع‌دهی با فرمت APA قرار دهید، یک ساختار کلی در این خصوص وجود دارد که مطابق زیر است:
نام خانوادگی نویسنده، حرف اول اسم کوچک نویسنده. (سال، ماه و روز). نوع مصاحبه.

مثال: مارینو، ب. (2014، 18 اکتبر). مصاحبه شخصی

 

3- مصاحبه با شرکت کنندگان در تحقیق.

   ( در متن مقاله به این موضوع اشاره می‌شود. مانند: "در بخشی از مطالعه خود،  با پنجاه شرکت‌کننده در مورد مشارکت آنها در ورزش‌های درون‌شهری مصاحبه کردم." و  نیازی به بیان رسمی آن در فهرست مآخد نیست.) 

 پیوند ارجاعات درون‌متنی به مآخذ و  هایپر‌لینک‌کردن آنها

ارجاعات درون متنی را به مآخذ انتهای مقاله پیوند دهید. لازم است که منابع قابل دسترس در وب هایپرلینک باشند.

شیوه انجام کار:

۱- استناد انتهای مقاله را Bookmark‌ کنید.

۲- ارجاع درون متنی را انتخاب و روی آن راست کلیک کنید.

۳- گزینه Hyperlink را انتخاب کنید.

۴- سپس گزینهBookmark را انتخاب کنید.

۵- Bokmark ساخته‌شده مرحله اول را انتخاب کنید.

مثال:

 Thornley & Gibb (2009)نیز به واکاوی معنی در بازیابی اطلاعات توجه می­کنند و بر این باورند که واکاوی معنی به ما در کسب بینش­های نظری جدید در ساحت فلسفیِ بازیابی اطلاعات و کشف تنگناها و معضلات لاینحل در آن یاری می­رساند.  

 

Thornley, C.,& Gibb, F. (2009). Meaning in philosophy and meaning in information retrieval (IR). Journal of documentation, (65(1): 133-150).  https://doi.org/10.1108/00220410910926158

توجه: لطفا ‌پس از پایان کار از صحت پیوندهای درون متنی و پیوندهای مآخذ به اصل منبع اطمینان حاصل کنید. 

ترجمه مآخذ غیرلاتین به خط لاتین:

 • ترجمه عنوان مقاله، نام نویسندگان را مطابق با فایل آن مقاله در وب سایت نشریه بیاورید.
 •  ترجمه عنوان مجله مطابق با عنوان نشریه در وب سایت انگلیسی نشریه بیاورید.
 • ترجمه عنوان کتاب را عینا مانند صفحه‌عنوان انگلیسی کتاب بنویسید. می‌توانید از اپک کتابخانه ملی opac.nlai.ir‌ هم استفاده کنید.
 • برای استناد انگلیسی مقالات فارسی در وب سایت انگلیسی نشریه مورد نظر وارد شوید و با انتخاب شیوه استناددهی APA، استناد انگلیسی آن مقاله را مشاهده کنید.
 • چنانچه استناد APA وجود نداشت، استناد موجود را براساس APA تغییر دهید.
 • چنانچه کتابی صفحه‌عنوان انگلیسی ندارد، آن را ترجمه کنید.
 • منابع دیگر نیز چنانچه دارای صفحه‌عنوان انگلیسی بود از اطلاعات آن استفاده کنید و در صورت نبود این اطلاعات در منبع آن را ترجمه کنید.

    

ردیف

 حروف فارسی

استاندارد نویسه‌گردانی

ردیف

حروف فارسی

استاندارد نویسه‌گردانی

1

ب

b

16

ص

s

2

پ

p

17

ض

z

3

ت

t

18

ط

t

4

ث

s

19

ظ

z

5

ج

j

20

ع

a,e,o, **

6

چ

ch

21

غ

gh

7

ح

h

22

ف

f

8

خ

kh

23

ق

q

9

د

d

24

ک

k

10

ذ

z

25

گ

g

11

ر

r

26

ل

l

12

ز

z

27

م

m

13

ژ

zh

28

ن

n

14

س

s

29

و

V

15

ش

Sh

30

ه

h

 

 

 

31

ی

Y

 

مثال 1: مقاله

 

 

Amiri M, Entezari A, Mortaji N S. (2016) Knowledge Sharing Behavior Model of Iranian Professionals in experts’ social networks: exploring indexes . Human Information Interaction., 3 (3): 66-81. http://hii.khu.ac.ir/article-1-2569-fa.html  [In Persian]

[امیری، مقصود؛ انتظاری، علی؛ مرتجی، نجمه‌السادات (1395) الگوی رفتار اشتراک دانش متخصصین ایرانی در شبکه‌های اجتماعی تخصصی: شناسایی شاخص‌ها. تعامل انسان و اطلاعات، 3(3): 66-81].

 

مثال2: کتاب تالیفی

Rashidian, Abdolkarim (2014). Postmodern dictionary. Tehran: Nashr-e Ney. [In Persian]

[رشیدیان، عبدالکریم (1393). فرهنگ پسامدرن. تهران: نشر نی]. 

 

مثال 3: کتاب ترجمه‌شده

 

Saracevic, T. (2016). The Notion of Relevance in Information Science: Everybody knows what relevance is. But, what is it really?  (B. Yal & A.R. Asnafi, Trans.) Tehran: Sepehr-e Danesh. [In Persian]

[ساراسویک، تفکو. (1396). مفهوم ربط در علم اطلاعات. ترجمه بهروز یل و امیررضا اصنافی. تهران: سپهر دانش].


  

 

توجه: فصلنامه حق خود را برای ویرایش و کاستن حجم مقاله محفوظ می‌دارد.

لطفا فایل مقاله را در قالب Word97-2003 ذخیره و ارسال فرمایید.