نویسندگان گرامی، لطفاً فایل مقاله را مطابق "راهنمای نویسندگان" تنظیم و ارسال بفرمایید تا در فرایند بررسی و داوری مقاله تسریع شود.

 

 

با عنایت به بند 4 مصوبات شورای پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مورخ 98/04/11 مقرر شده است برای داوری هر مقاله در نشریه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات مبلغ یک میلیون ریال (معادل 100هزار تومان) و برای انتشار الکترونیکی هر مقاله مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال (معادل 150 هزار تومان) از نویسندگان دریافت شود. 

 

 

شماره جاری: دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی 122، تابستان 1399، صفحه 1-116 

3. تحلیل علم‌سنجی یک دهه فعالیت فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (1388-1397)

صفحه 38-50

علی اکبر خاصه؛ حمید قاضی زاده؛ بنفشه فلاح اسطلخ جانی؛ حیدر مختاری


4. رویکردی نو به خدمتی کهن: استفاده از تجربه کاربر در بهبود خدمات کتابخانه‌ای

صفحه 52-64

الهام السادات الوانکار؛ فاطمه فهیم نیا؛ نرگس نشاط؛ نادر نقشینه


6. سنجش شباهت نظرات داوری آزاد و محتوای مقالات علمی به‌روش پردازش زبان طبیعی

صفحه 86-103

کیانوش رشیدی شریف‌آباد؛ هاجر ستوده؛ مهدیه میرزابیگی؛ سید مصطفی فخراحمد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2252-0503
شاپا الکترونیکی
2383-322X

بانک ها و نمایه نامه ها