نویسندگان گرامی، لطفاً فایل مقاله را مطابق "راهنمای نویسندگان" تنظیم و ارسال بفرمایید تا در فرایند بررسی و داوری مقاله تسریع شود.

 

 

با عنایت به بند 4 مصوبات شورای پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مورخ 98/04/11 مقرر شده است برای داوری هر مقاله در نشریه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات مبلغ یک میلیون ریال (معادل 100هزار تومان) و برای انتشار الکترونیکی هر مقاله مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال (معادل 150 هزار تومان) از نویسندگان دریافت شود. 

 

 

شماره جاری: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 123، پاییز 1399، صفحه 7-133 

2. آینده سامانه‌های بازیابی اطلاعات متنی

صفحه 12-26

ابوالفضل اسدنیا؛ مظفر چشمه سهرابی؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ محسن طاهری دمنه


4. تجربۀ زیسته متخصصان کتابداریِ پزشکی در زمینه ربط اطلاعات در شبکۀ اجتماعی لینکدین

صفحه 48-57

مجید شیرزاد؛ افشین موسوی چلک؛ ثریا ضیایی؛ فرامرز سهیلی؛ مریم سلامی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2252-0503
شاپا الکترونیکی
2383-322X

بانک ها و نمایه نامه ها