شاخص‌ها و آمارهای نشریه

تعداد دوره‌ها

31

 تعداد شماره‌ها

 110

تعداد مقالات منتشرشده

1355

تعداد مشاهده مقالات

1,015,108

 نسبت مشاهده بر مقاله

 749.15

 نسبت دریافت فایل بر مقاله

 553.39

 درصد پذیرش

 17

میانگین بازه زمانی پذیرش (روز)

 128

میانگین بازه زمانی فرایند داوری

15

 تعداد پایگاه‌های نمایه‌شده

5

ضریب تاثیر

0.370

h-index

8

شماره جاری: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 123، پاییز 1399، صفحه 7-133 

2. آینده سامانه‌های بازیابی اطلاعات متنی

صفحه 12-26

ابوالفضل اسدنیا؛ مظفر چشمه سهرابی؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ محسن طاهری دمنه


4. تجربۀ زیسته متخصصان کتابداریِ پزشکی در زمینه ربط اطلاعات در شبکۀ اجتماعی لینکدین

صفحه 48-57

مجید شیرزاد؛ افشین موسوی چلک؛ ثریا ضیایی؛ فرامرز سهیلی؛ مریم سلامی


ابر واژگان