نویسندگان گرامی، لطفاً فایل مقاله را مطابق "راهنمای نویسندگان" تنظیم و ارسال بفرمایید تا در فرایند بررسی و داوری مقاله تسریع شود.

 

 

با عنایت به بند 4 مصوبات شورای پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مورخ 98/04/11 مقرر شده است برای داوری هر مقاله در نشریه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات مبلغ یک میلیون ریال (معادل 100هزار تومان) و برای انتشار الکترونیکی هر مقاله مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال (معادل 150 هزار تومان) از نویسندگان دریافت شود. 

 

 

شماره جاری: دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 121، بهار 1399، صفحه 1-106 

2. ارتقای بازیابی معنایی اطلاعات با استفاده از برچسب‌گذاری و هستان‌شناسی

صفحه 18-38

حمیده جعفری پاورسی؛ نجلا حریری؛ مهدی علیپورحافظی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ مریم خادمی


6. بهبود دسترسی به میزهای خدمت در کتابخانه ملی: گزارش یک بررسی میدانی

صفحه 80-92

اعظم نجفقلی نژاد؛ علی صادق‌زاده وایقان؛ فرناز محمدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2252-0503
شاپا الکترونیکی
2383-322X

بانک ها و نمایه نامه ها