ظرفیت برنامه‌های درسی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی برای تصدی فرصت‌های شغلی مدیریت داده‌های پژوهشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: ارزیابی ظرفیت برنامه‌های درسی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی جهت توانمندسازی دانشجویان برای تصدی فرصت‌های شغلی مدیریت داده‌های پژوهشی.
روش‌شناسی: این مطالعه با روش تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه مورد مطالعه عبارت است از کلیه متون مدیریت داده‌های پژوهشی که به زبان انگلیسی منتشر شده  است، برنامه‌های درسی دوره کارشناسی و دوره کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی (گرایش مدیریت اطلاعات) و 14 نفر از کارشناسان و مدیران داده‌های پژوهشی دانشگاه‌های دولتی تهران.
یافته‌ها: روایی سیاهه وارسی مهارت‌های مدیران داده‌های پژوهشی توسط متخصصان و صاحب نظران رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی مورد تأیید قرار گرفت و پس از بررسی، یافته‌ها نشان داد برخی از دروس مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هم راستا با مهارت‌های مدیریت داده‌های پژوهشی است، که نیاز به تقویت و توسعه بیشتر دارد.
نتیجه‌گیری: بازنگری برنامه‌های درسی رشته و در صورت لزوم اضافه کردن برخی دروس بالاخص در مقطع کارشناسی می‌تواند به توسعه مهارت‌های مربوطه کمک کند، تا از ابتدای تحصیل، دانشجویان بتوانند به عنوان مدیران داده‌های پژوهشی تربیت شوند و تحولات نوین ارائه خدمات مدیریت داده‌های پژوهشی را در حیطه کار حرفه‌ای خود ارائه دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capacity Assessment of Curriculum Information Science and Knowledge Studies to Support Students for Getting Job Opportunities in Research Data Management

نویسندگان [English]

  • M. Oroji 1
  • D. Alimohammadi 2
  • S. Akhshik 2
1 MA, Knowledge and Information Science
2 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Kharazmi University
چکیده [English]

Purpose: The target of this paper is to capacity assessment of curriculum in bachelor and master degree of information science and knowledge studies to support students for getting job opportunities in research data management.
Methodology: This survey is practical by its goal and is done by content analyzing. The society of this paper include all English texts about research data management, curriculum of bachelor and master degree of information science and knowledge studies in information management (data management field) and 14 research data managers and experts of public universities of Tehran.
Findings: The attitude of this paper is to develop expert thinking in determining curriculums so that result in amplifying new skills. The results show some lessons in curriculums in bachelor and master degree are parallel to research data management skills so with developing they can get the skills.
Conclusion: So it is needed to add new changes of presenting research data management services in expert librarianship and to assess curriculum so help the skill development in order to train students as research data managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research data management
  • Information science and knowledge studies
  • Job opportunities
ابراهیمی، علی (1387). برنامه ریزی درسی (راهبردهای نوین). فکر نو: تهران.
بناری، فاطمه، (1395). بررسی میزان تطابق سامانه‌ی مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان مخزن دانش پژوهشی این دانشگاه با ویژگی‌ها و معیارهای یک مخزن مطلوب دانش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز،  اهواز.
زاهدی نوقابی، مهدی، (1389). بررسی مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد و سنجش میزان همخوانی آن با معیارهای تخصصی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.
زاهدی نوقابی، مهدی (1394). تحلیل عامل‌های اثرگذار بر پیاده سازی مخازن سازمانی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی بر پایه نظریه‌های سیستم‌های اطلاعاتی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 5 (1)، 280-300.
مجیدی، اکبر؛ نقشینه، نادر؛ اسمعیلی گیوی، محمدرضا؛ هاشمی، محمودرضا (1396). مطالعه مبانی، مدل‌ها و مسائل گزینش و مدیریت داده‌های پژوهشی در محیط‌های علمی و دانشگاهی. تعامل انسان و اطلاعات، 4 (2)، 123-139.
Barbrow, Sarah, Brush, Denise, Goldman, Julie (2017). Research data management and services: Resources for novice data Librarians. College & Research Libraries News, 78 (5), 274.
Cole, G.J. and Evans, J. (2014). University of Exeter Research data management and Open Access Training for staff. Aliss Quarterly, 10 (1), 25
Cox, Andrew. M, Pinfield, Stephan, Smith, Jennifer (2016). Moving a brick building: UK libraries coping with research data management as a 'wicked' problem. Journal of Librarianship and information Science, 48 (1), 3-17
Federer, Lisa (2016). Research data management in the age of big data: Roles and opportunities for librarians. Information Services & Use, 36, 35-43.
Henderson, Margaret E. & Knott, Teresa L. (2015). Starting a research data management program Based in a University Library. Medical Reference Services Quarterly, 34 (1), 47-59. 
Hiom, Debra, Fripp, Dom, Gray, Stephen, Snow, Kelli (2015). Research data management at the University of Bristol. Electronic library and information systems, 49 (4), 475-493.
Lewis, John A, Cox, Andrew Martin (2013). Realising our role in Research Data Management. CILIP Update, 36-38.
Searle, Sam (2015). Using Scenarios in introductory Research Data Management Workshops for Library Staff. D-Lib Magazine. Retrieved 15 November, 2018, from http://www.dlib.org/dlib
Qin, Jian, Crowston, Kevin, Kirkland, Arden, (2017). Pursuing Best Performance in Research Data Management by Using the Capability Maturity Model and Rubrics. Journal of eScience Librarianship, 6 (2).
Tammaro, Anna M., Casarosa, Vittore (2014). Research Data Management in the Curriculum: an interdisciplinary. Procedia Computer Science, 38, 138-142.