اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 244
تعداد پذیرش 48
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 162
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 100

مقالات منتشر شده (از سال 1368)
تعداد دوره‌ها 33
تعداد شماره‌ها 117
تعداد مقالات 1399
تعداد مشاهده مقاله 1130335
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 825314
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 24 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 120 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 16 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 4 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 12 روز
درصد پذیرش 20 %
login