اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 298
تعداد پذیرش 60
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 188
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 126

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 32
تعداد شماره‌ها 114
تعداد مقالات 1379
تعداد مشاهده مقاله 1095563
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 804299
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 28 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 108 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 17 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 5 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 58 روز
درصد پذیرش 20 %