اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1071
تعداد پذیرش 192
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 724
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 488

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 32
تعداد شماره‌ها 113
تعداد مقالات 1371
تعداد مشاهده مقاله 1076981
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 795077
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 34 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 125 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 19 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 5 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 204 روز
درصد پذیرش 18 %