اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 173
تعداد پذیرش 40
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 110
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 53

مقالات منتشر شده (از سال 1369)
تعداد دوره‌ها 33
تعداد شماره‌ها 117
تعداد مقالات 1398
تعداد مشاهده مقاله 1138485
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 834090
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 23 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 126 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 19 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 5 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 34253 روز
درصد پذیرش 23 %
login