درباره نشریه

فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات نشریه‌ای علمی پژوهشی و دارای فرایند هم‌ترازخوانی است که نخستین شماره آن با نام فصلنامه کتاب در سال 1369 به همت کتابخانه ملی ایران منتشر شد. از سال 1380 دارای رتبه علمی – ترویجی گردید و با ارتقای سطح مجله، یکی از پیایندهای مهم در جامعه کتابداری ایران شناخته شد. بر اساس نامه شماره 179836 مورخ 12/9/90 از شماره 82 (تابستان 89)، فصلنامه کتاب با عنوان مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات و با اعتبار علمی پژوهشی منتشر می‌شود. مالکیت مادی و معنوی این نشریه متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایراناست.

 

سردبیران فصلنامه:

دکتر نورالله مرادی (1369-1372)

دکتر عباس حری (1372-1380)

دکتر فریبرز خسروی (1381-1388)

دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی (1388-1393)

دکتر نرگس نشاط (1393-1397)

دکتر فریبرز خسروی (1397-

 

 

بر اساس آخرین فهرست مجلات دارای ضریب تأثیر در ISC که در تاریخ 19/11/1392 در شورای راهبری ISC تصویب شده است، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات دارای ضریب تأثیر 278/0 است.

فهرست نشریات دارای ضریب تأثیر از طریق پایگاه استنادی علوم جهان اسلامی به نشانی زیر در دسترس است: 

http://hrank.isc.gov.ir/olom_journals.aspx