درباره نشریه

تاریخ آخرین بهروزرسانی: 10 مرداد 1400

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات از انتشارات کتابخانه ملی ایران، نشریه‌ای علمی ـ پژوهشی‌ با دسترسی آزاد است. مقاله‌های اصیلی که به این مجله فرستاده می‌شود‌ پس از آن پذیرفته می‌شود که به تأیید داورانی از میان متخصصان هم‌تراز رسیده باشد. این نشریه نخست در سال ۱۳۹۶ با نام‌ فصلنامه کتاب منتشر شد. در سال ۱۳۹۰ علمی ـ پژوهشی شناخته شد و نام آن به مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات تغییر یافت. نام جاری نشریه در بهمن ماه ۱۴۰۰ تأیید شد.

این نشریه می‌کوشد‌ صفحه‌های خود را در اختیار مقاله‌های پژوهشی و نیز مروری درباره مسائل کتابداری بگذارد. با توجه به رهبری کتابخانه ملی ایران در سازماندهی اطلاعات، این نشریه انتشار مقاله‌هایی را در اولویت قرار می‌دهد که به پیشرفت رویکرد‌ها و فنون سازماندهی اطلاعات کمک کنند.

مالکیت مادی و معنوی این نشریه متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است. همچنین براساس نامه شماره ۹۸/ ۵۵۸۱/ص مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ تفاهم‌نامه همکاری بین «انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران» و «سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران» در زمینه انتشار مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات منعقد شد.

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات براساس آیین‌نامه نشریات علمی مصوب ۰۹-۰۲-۱۳۹۸ در ارزیابی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رتبه (الف) را در رتبهبندی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب کرد. همچنین براساس فهرست مجلات دارای ضریب تأثیر در ISC  مصوب ۱۳۹۸ دارای ضریب تأثیر ۰.۴۴۴ و چارک ۱ (Q1)  است.

براساس مجوز دسترسی آزاد (Open Access) توسط شرکت Creative Commons استفاده از مطالب ارائه‌شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.

 

سردبیران این نشریه در گذر زمان عبارت‌اند از:

دکتر نورالله مرادی (1369-1372)

دکتر عباس حری (1372-1380)

دکتر فریبرز خسروی (1381-1388)

دکتر سعید رضایی شریفآبادی (1388-1393)

دکتر نرگس نشاط (1393-1397)

دکتر فریبرز خسروی (1397- )

login