تماس با ما

نشانی: تهران - بزرگراه حقانی (غرب به شرق) بعد از ایستگاه مترو - بلوار کتابخانه ملی - ساختمان کتابخانه ملی ایران

کدپستی: 1537614111

صندوق پستی: 3693 - 15875

تلفن: 81623185

تلفن همراه: 09125103703  خانم دکتر دوخانی

نشانی وبگاه نشریه: http://nastinfo.nlai.ir

ایمیل: nastinfo.nlai@gmail.com

nastinfo@nlai.ir


CAPTCHA Image