موضوعات = رفتارشناسی اطلاعات
تعداد مقالات: 7
1. نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی نمایه‌سازان پایان‌نامه‌ها

دوره 30، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 94-116

سهیلا فعال؛ زاهد بیگدلی


2. پدیدارنگاری: روش پژوهش کیفی در مطالعات قلمرو بازیابی اطلاعات

دوره 30، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 18-38

طاهره ریگی؛ محمدحسین دیانی؛ رحمت‌الله فتاحی


3. اثر تجربه، جنسیت، و سطح پیچیدگی وظیفه بر گم‌گشتگی دانشجویان در جستجوی مروری

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 63-76

کلثوم خشت‌زر؛ مهدیه میرزابیگی


4. تأثیر کتاب داستانی واقعیت افزوده بر درک خواندن کودکان

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 27-42

دلنشین دانایی‌مقدم؛ حمیدرضا جمالی مهموئی؛ یزدان منصوریان؛ حسن رستگارپور


6. رفتار جستجوی اطلاعات دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به تجربه، هوش فضایی، و پیچیدگی وظیفه

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 199-221

فاطمه نقیب؛ مهدیه میرزابیگی؛ محبوبه البرزی