دوره و شماره: دوره 26، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-195 (پیاپی 103) 
11. فهرست‌نویسی نشریات عربی در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 167-172

اشرف‌‌‌السادات بزرگی؛ رضا خانی‌پور؛ زهرا مدرسی