دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-182 (پیاپی 101) 
1. ارزیابی عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی از دید اعضا

صفحه 7-24

حمیدرضا جمالی مهموئی؛ محمود سنگری؛ امیر وفائیان


3. بازتاب وندالیسم کتابخانه‌ای در کتاب‌نوشته‌ها

صفحه 43-60

سیما شهباز؛ یزدان منصوریان؛ افسانه شهباز


4. وب‌سایت‌های انجمن‌های علمی حوزه علوم انسانی در ایران: کارآمد یا ضعیف؟

صفحه 61-70

امیررضا اصنافی؛ امیرحسین رجب‌زاده عصارها؛ سعیده جهانگیری؛ مریم پاکدامن نائینی