نقش شبکه‌های اجتماعی تخصصی وبی فارسی در اشتراک دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران؛ دانش‌آموخته MBA دانشکده فنی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف: تعیین نقش شبکه‌های اجتماعی تخصصی وبی فارسی در اشتراک دانش میان کاربران این شبکه‌ها.
روش/ رویکرد پژوهش: به‌روش پیمایشی تحلیلی و با استفاده از پرسشنامه 370 نفر از کاربران فعال 10 شبکة اجتماعی تخصصی وبی فارسی بررسی شدند.
یافته‌ها: هدف اصلی کاربران از عضویت در شبکه‌ها آشنایی با سایر فعالان و متخصصان حوزه‌های مورد نظر است. به‌طور کلی، عملکرد شبکه‌های داخلی در رفع نیاز اطلاعاتی کاربران، ترغیب آنان به مشارکت در اشتراک دانش، جلب اعتماد و اطمینان آنها، تأثیر در ارتقای سطح دانش تخصصی، و نقش در افزایش تعاملات این کاربران، متوسط رو به پایین ارزیابی شد. کاربران بزرگ‌ترین مشکل موجود در شبکه‌های اجتماعی داخلی را اطلاع‌رسانی نامناسب و ناشناس بودن این شبکه‌ها اعلام کردند.
نتیجه‌گیری: بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی تخصصی فارسی و اشتراک دانش، رابطة معنادار مثبتی وجود دارد. لازم است اطلاع‌رسانی لازم در مورد شبکه‌ها انجام شود و در عین حال، کیفیت خدمات شبکه‌های اجتماعی تخصصی وبی به‌حدی ارتقاء یابد که تمایل افراد به اشتراک دانش در این شبکه‌ها را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Persian Professional Web-based Social Networks in Knowledge Sharing

نویسندگان [English]

  • A. M. Anbari 1
  • N. Hariri 2
چکیده [English]

Purpose: To identify the role of Persian professional web-based networks in sharing knowledge among the users.
Methodology: An analytical survey used with a questionnaire distributed among 370 active users of 10 web-based professional Persian social networks.
Results: Users' main goal of joining these networks was to know other experts. Overall, domestic social networks' performance in meeting users' needs, persuading them to share knowledge, gaining their trust, increasing professional knowledge and enhancing users’ interaction is proven to be below the average. The biggest problems of domestic social networks are the lack of proper information and being less known regarding users' views.
Conclusion: There is a significant and direct correlation between using professional Persian networks and knowledge sharing. There is a need for better informing people about these networks. In addition, the quality of these networks should be improved so that the users tend to share knowledge in them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social network
  • Professional social network
  • Knowledge sharing
  • Web 2.0
  • Persian social network
اکبری‌تبار، علی‌اکبر (1390). مطالعه شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ مطالعه موردی شبکه‌های اجتماعی دوره و یو 24. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
بهزادی، حسن؛ سنجی، مجیده (1389). بررسی میزان دسترس‌پذیری، خلق و اشاعة دانش در پورتال‌های وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 27 (1)، 5-27. 
پاول، رونالد (1385). روش‌های اساسی پژوهش برای کتابداران، ترجمه نجلا حریری. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.
ترنتن، استیو؛ کریسی، مک کراکن (1386). نقش عامل انسانی در مدیریت دانش. ترجمه افسانه محسن‌زاده. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 10 (1)، 199-211.
حاج ابراهیمی، مهدی؛ حبیبی، شفیع؛ سلمانی ندوشن، ابراهیم؛ و دولانی، عباس (1388). بررسی تبادل دانش سازمانی و ابزارهای مورد استفاده در این فرآیند میان کتابداران کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه علوم پزشکی تبریز و تأثیر فرهنگ سازمانی و نظام حقوق و پاداش بر آن. در محمد حسن‌زاده، امید فاطمی، و ابراهیم عمرانی، مجموعه مقالات مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهم‌کنش‌ها (141 - 162 ). تهران: کتابدار.
حریری، نجلا؛ عباسی، سحر (1390). بررسی قابلیت‌های اینترانت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در مدیریت دانش. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، 27 (1)، 502-520.
شکفته، مریم (1388). مدیریت دانش شخصی پیش زمینه مدیریت دانش سازمانی. در محمد حسن‌زاده، امید فاطمی، و ابراهیم عمرانی، مجموعه مقالات مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهم‌کنش‌ها (207 - 227). تهران: کتابدار.
عطاپور، هاشم (1388). بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر چرخه مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تهران). در محمد حسن‌زاده، امید فاطمی، و ابراهیم عمرانی، مجموعه مقالات مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهم‌کنش‌ها (27- 41). تهران: کتابدار.
عمیدی، علی (1388). نمونه‌گیری: روش‌ها و کاربردها. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
قلیجان، عصمت (1388). استفاده از شبکه‌ اجتماعی به‌منظور اشتراک دانش و مدیریت دانش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه شیراز.
نقشینه، وحید (5/9/1387). شبکه‌های اجتماعی. روزنامه ایران، شماره (4084)، پنجم دی ماه، ص 15.
Coenen, T., Kenis, D., Van Damme, C., & Matthys, E. (2006, January). Knowledge sharing over social networking systems: Architecture, usage patterns and their application. In On the Move to Meaningful Internet Systems 2006: OTM 2006 Workshops (189-198). Berlin Heidelberg: Springer.
Coenen, T. (2006). Structural aspects of online social networking systems and their influence on knowledge sharing. Proceedings Web Based Communities. San Sebastian, Spain.
Jashpara, A. (2004). Knowledge management: An integrated approach. Financial Times. Harlow: Prentice-Hall.
Naif Marouf, L. (2007). Social networks and knowledge sharing in organizations: a case study. Journal of Knowledge Management, 11 (6), 110-125.
Wagner, C., & Bolloju, N. (2004). Supporting knowledge management in organizations with conversational technologies: Discussion forums, weblogs, and wikis. Journal of Database Management, 16 (2), i-viii.