نویسنده = نجلا حریری
تعداد مقالات: 26
1. ارتقای بازیابی معنایی اطلاعات با استفاده از برچسب‌گذاری و هستان‌شناسی

دوره 31، شماره 1، بهار 1399، صفحه 18-38

حمیده جعفری پاورسی؛ نجلا حریری؛ مهدی علیپورحافظی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ مریم خادمی


2. نقش محصولات اطلاعاتی معرفی شده توسط کتابداران کتابخانه ملی(ج.ا.ا) براطلافرینی کاربران

دوره 30، شماره 1، بهار 1398، صفحه 111-127

زهره دوگچی؛ زهرا اباذری؛ زهره میرحسینی؛ نجلا حریری


3. تأثیر عوامل ‌رفتاری بر ارتباطات علمی: تحلیلی مبتنی بر رگرسیون چندگانه

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 85-106

فرشاد پرهام‌نیا؛ فاطمه نوشین‌فرد؛ نجلا حریری؛ صدیقه محمداسماعیل


4. فراتحلیل مطالعات حوزه پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

دوره 27، شماره 1، بهار 1395، صفحه 145-162

عباس دولانی؛ نجلا حریری؛ فهیمه باب‌الحوائجی


6. نقش شبکه‌های اجتماعی تخصصی وبی فارسی در اشتراک دانش

دوره 26، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 115-132

امیرمهدی عنبری؛ نجلا حریری


8. فراهم‌آوری منابع الکترونیکی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

دوره 25، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 45-58

نجلا حریری؛ حمیدرضا رادفر


9. نیازهای اطلاعاتی کاربران با آسیب بینایی و نقش کتابخانه‌ها در تأمین آنها: مرور نظام‌مند

دوره 25، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 150-165

حسن صیامیان؛ محمد حسن‌زاده؛ فاطمه نوشین‌فرد؛ نجلا حریری


10. مقایسه استنادهای سنتی و تحت وب به مقالات مجلات دسترسی آزاد در حوزه علوم انسانی

دوره 25، شماره 1، بهار 1393، صفحه 124-139

نجلا حریری؛ افسانه تیموری‌خانی


13. تحلیل استنادی منابع کتاب‌‌ها در باره حافظ

دوره 24، شماره 1، بهار 1392، صفحه 52-75

سودابه نوذری؛ عباس حری؛ نجلا حریری؛ یزدان منصوریان


17. مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه‌‌ها

دوره 20، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 137-150

شبنم شاهوار؛ نجلا حریری


23. مدیریت مشارکتی و کاربرد آن در کتابخانه‌ها

دوره 11، شماره 4، زمستان 1379، صفحه 88-100

نجلا حریری


24. مفهوم "ربط" در بازیابی از نظام‌های اطلاعاتی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1377، صفحه 7-17

نجلا حریری