دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، شهریور 1383، صفحه 1-307 (پیاپی 58) 

یادداشت سردبیر

میراث ملی ناماندگار

صفحه 7-10

فریبرز خسروی


ارزیابی کیفی وب‌سایت‌ها: معیارها و ابزارها

صفحه 188-193

نیکولا جورج دراگولانسکو؛ ترجمه افشین حمدی‌پور؛ ابراهیم صادقی


کتابخانه مجازی براساس پروتکل "زد 50/39"

صفحه 194-199

تألیف هلدر زاگالو، جواکیم سوساپینتو، جواکیم آرنالدو مارتینز؛ ترجمه طاهره غلامی


مدل‌های خواندن

صفحه 200-219

تألیف کیت راینر و الکساندر پلاتسک؛ ترجمه علی مزینانی


یادگیری فعال و آموزش کتابخانه‌ای

صفحه 220-228

تألیف مایکل لارنزن؛ ترجمه فاطمه حمیدی