اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 246
تعداد پذیرش 69
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 132
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 70

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 34
تعداد شماره‌ها 122
تعداد مقالات 1437
تعداد مشاهده مقاله 1162526
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 862032
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 29 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 136 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 18 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 5 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 40 روز
درصد پذیرش 28 %
login