راهنمای نگارش مقاله

تاریخ آخرین به‌روزرسانی: 11 خرداد 1401

از انتخاب نشریه ما برای ارائه مقاله خود س‍پاسگزاریم. لطفا ابتدا رهنمودهای اخلاقی مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات را بادقت مطالعه کنید و در صورت موافقت با آن، مقاله خود را با ساختار زیر هماهنگ کنید. این کار به تسریع روند ارسال مقاله برای داوران و انتشار آن کمک می‌کند. مقاله خود را در قالب نشریه وارد و سپس از منوی ارسال مقاله فایل‌ها را برای ما ارسال کنید. برای نحوه ارسال مقاله اینجا کلیک کنید. مقاله شما در صورتی برای هیئت‌تحریریه فرستاده می‌شود که در یکی از موضوعات اشاره‌شده در اهداف و چشم‌انداز نشریه باشد. برای آگاهی از فرایند پذیرش اینجا را کلیک کنید.

اصول کلی مقاله

 • مقاله گزارش پژوهشی باشد که خودتان انجام داده‌اید؛
 • پیش از این در نشریه‌های داخلی یا خارجی یا مقاله‌نامه‌های مجامع علمی چاپ نشده یا در انتظار چاپ نباشد؛
 • مقاله همزمان به سایر نشریات و کنفرانس‌های درحال برگزاری ارسال نشده باشد.
 • اگر برگرفته از پایان‌نامه یا رساله تحصیلی است مشخصات کتاب‌شناختی کامل پایان‌نامه ذکر شود؛

مقاله شما باید به‌ترتیب شامل بخش‌های زیر باشد:

۱) صفحه عنوان انگلیسی (عنوان؛ نویسندگان؛ چکیده؛ کلیدواژه‌ها)؛

چکیده انگلیسی شامل:

 • Purpose
 • Method
 • Findings
 • Conclusion
 • Keywords

2) صفحه‌ عنوان فارسی (عنوان، نویسندگان، چکیده، کلیدواژه‌ها)؛

چکیده فارسی ساختاریافته شامل:

 • هدف
 • روش (چنانچه روش پژوهش خود را توضیح می‌دهید از کلمه روش‌شناسی استفاده کنید)
 • یافته‌ها
 • نتیجه‌گیری
 • کلیدواژه‌ها

3) مقدمه؛

4) پیشینه پژوهش؛

5) روش پژوهش؛

6) یافته‌ها؛

7) نتیجه‌گیری؛

8) پیشنهاد‍‌ها (در صورت نیاز)؛

9) قدردانی (در صورت نیاز)؛

10) تضاد منافع (در صورت نیاز)؛

11) منابع فارسی

12) منابع انگلیسی (ترجمه منابع فارسی را هم دربر می‌گیرد)؛

13) پیوست‌ها (در صورت نیاز).

در نظر گرفتن نکات زیر در تدوین مقاله ضروری است.

 • تعداد کلمات مجاز مقاله (بدون احتساب چکیده‌ها و منابع) حداکثر ۵۰۰۰ کلمه باشد.
 • شماره‌گذاری‌ پانویس‌ها در هر صفحه از یک شروع شود.
 • برای درج نیم‌فاصله حتماً از کلیدهای Ctrl+Shift+2 استفاده کنید تا علامت «-» در انتهای سطرها نمایش داده نشود.

نوع و اندازه قلم را در قسمتهای مختلف مقاله طبق جدول زیر رعایت کنید:

عنوان

قلم

اندازه

سبک

عنوان فارسی

B Lotus

۱۴

Bold

عنوان انگلیسی

Times New Roman

۱۳

Bold

نویسندگان فارسی

B Lotus

۱۲

Normal

نویسندگان انگلیسی

Times New Roman

۱۱

Normal

وابستگی سازمانی فارسی

B Lotus

۱۱

Normal

وابستگی سازمانی انگلیسی

Times New Roman

۱۰

Normal

چکیده فارسی

B Lotus

۱۰

Normal

چکیده انگلیسی

Times New Roman

۱۰

Normal

عنوان‌ها ی اصلی ( مقدمه، روش پژوهش، پیشینه پژوهش...)

B Lotus

۱۴

Bold

بخش‌ها ی فرعی سطح اول

B Lotus

۱۲

Bold

بخش‌ها ی فرعی سطح دوم

B Lotus

۱۱

Bold

بخش‌ها ی فرعی سطح سوم

B Lotus

۱۰

Bold

متن مقاله فارسی

B Lotus

۱۲

Normal

کلمات انگلیسی استفاده شده در متن مقاله

Times New Roman

۱۱

Normal

هدر جدولها

B Lotus

۱۰

Bold

داده‌های جدول‌

B Lotus

۱۰

Normal

پانویس فارسی

B Lotus

۱۰

Normal

پانویس لاتین

Times New Roman

۱۰

Normal

منابع فارسی

B Lotus

۱۱

Normal

منابع لاتین

Times New Roman

۱۱

Normal

 

عنوان

 • عنوان تاجایی‌که امکان دارد کوتاه و خالی از واژه‌های غیرکلیدی باشد.
 • عنوان حتماً با کلیدواژه آغاز شود. از آوردن واژه‌های غیرکلیدی مانند «بررسی»، «مقایسه»، «ارزیابی»، و «مطالعه» در آغاز عنوان خودداری شود.
 • در عنوان انگلیسی حرف اول کلمات بزرگ باشد.

 

نویسندگان

 • نام و نام خانوادگی نویسنده (گان) را همراه با تحصیلات و مرتبه علمی، وابستگی سازمانی و ایمیل بیاورید.
 • نویسنده مسئول مشخص شود.
 • نام نویسندگان و ترتیب آنها با فرم تعهدنامه یکسان باشد.
 • رنگ پست الکترونیکی آبی باشد اما لینک فعال نباشد.

 

چکیده فارسی و انگلیسی

 • چکیده‌ها باید ساختاریافته و مبسوط باشد.
 • در بخش هدف به تکرار عنوان بسنده نشود و درباره موضوع مقاله اطلاعات بیشتر ارائه دهید.
 • تعداد کلمات مجاز چکیده فارسی حداقل ۴۵۰ و حداکثر ۵۵۰ کلمه باشد.
 • تعداد کلمات مجاز چکیده انگلیسی حداقل ۴۵۰ و حداکثر ۵۵۰ کلمه باشد.
 • از آوردن استناد در چکیده خودداری کنید.
 • چکیده انگلیسی باید مطابق با چکیده فارسی تهیه شود و ترجمه آن باشد.

 

کلیدواژه‌ها

 • حداقل پنج کلمه به عنوان واژه کلیدی انتخاب شود.
 • کلیدواژه‌ها مفهوم‌های منفرد (ترجیحاً تک‌واژه) باشند و از عبارت به‌عنوان توصیفگر استفاده نشود.
 • کلمات با کاما (،) از هم جدا شوند.
 • در پایان کلیدواژه‌ها از گذاشتن نقطه خودداری شود.
 • حرف اول کلیدواژه‌های انگلیسی بزرگ باشد.

مقدمه

در نخستین بخش، به یک پاراگراف به‌عنوان مقدمه بسنده کنید. سپس مسئله پژوهش و اهمیت آن و چارچوب نظری را به اختصار بیان کنید. از آوردن مقدمه طولانی و ارائه آگاهی‌هایی که برای مخاطبان فصلنامه، به‌عنوان متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی تازگی ندارد خودداری کنید.

 

پیشینه پژوهش

 • پیشینه صرفاً گزارش پژوهش‌های پیشین نیست، بلکه باید همراه با تحلیل  و ارزیابی آنها باشد. مرور پیشینه باید در خدمت  و محدود به مواردی باشد که به توجیه ضرورت انجام پژوهش و توجیه روش پژوهش کمک رسانند. ازاین‌رو از برشمردن پژوهش‌های قبلی بدون نتیجه‌گیری اکیداً خودداری شود.
 • برای واژه‌ها و نام‌های خارجی، در حد امکان از معادل‌های فارسی مصطلح و مصوب استفاده کنید. همچنین می‌توانید از بانک مستندات کتابخانه ملی ایران استفاده کنید.
 • درخصوص نام‌های خارجی غیرمتداول فقط بار اول که به‌کار می‌روند معادل انگلیسی آنها را به‌صورت زیرنویس در پایین همان صفحه بیاورید و دقت کنید تا در صفحات بعد تکرار نکنید.

روش پژوهش

 • در این بخش، نحوه انجام پژوهش شامل طراحی پژوهش، رویکرد آن، روش پژوهش، شیوه نمونه‌گیری، روش گردآوری داده و منابع داده، طرح آماری و نحوه تجزیه آماری یا تحلیل داده‌ها توضیح داده شود. همچنین سبب ترجیح روش اختیارشده به روش‌های دیگر به‌نحو قانع‌کننده توجیه شود. در توجیه روش می‌توان به پژوهش‌های پیشین و قوت و ضعف آنها از لحاظ روش اشاره کرد.

یافته‌ها

 • نتایج حاصل از پژوهش را در این قسمت بیان کنید.

 • نتایج حاصل از پژوهش را در این قسمت بیان کنید.
 • در بخش یافته‌ها، درصورتی‌که از جدول یا نمودار برای نمایش استفاده می‌شود، از توصیف صرف جدول‌ها و نمودارها در متن خودداری کنید و فقط نسبت‌های میان یافته‌ها را توضیح دهید.
 • از عرضه یافته‌های یکسان همزمان به‌صورت جدول و نمودار خودداری کنید.
 • تنها برای ارقام بزرگ که نسبت میان آنها  قابل تشخیص نباشد، درصد ذکر کنید.
 • داده‌های جمعیت‌شناختی (مانند سن، تحصیلات، جنسیت، و سابقه کار) تنها زمانی عرضه شود که در توضیح چارچوب نظری پژوهش از آنها به‌عنوان متغیرهای احتمالی سخن رفته باشد.
 • شماره جدول‌ها و نمودارها و شکل‌ها در عنوان آنها با رقم و بدون نگارش واژه «شماره» می‌آیند و پس از شماره خط تیره می‌آید (جدول ۲)
 • نمودارها و شکل‌ها می‌توانند به صورت رنگی و یا سیاه و سفید ارسال شوند اما باید به‌گونه‌ای باشند که در چاپ سیاه و سفید رنگ‌ها و جزئیات آن‌ها قابل تشخیص باشد.
 • جدول‌ها باید در قالب ورد ارسال شوند تا قابل ویرایش باشند.
 • جدول‌ها، شکل‌ها‌ و نمودارها در داخل متن و در جایی که به آن‌ها ارجاع می‌شود درج شوند.
 • بعد از هر شکل، نمودار و جدول یک سطر خالی قرار دهید.
 • تمامی مطالب و اطلاعات جدول باید به فارسی نوشته شود.

نتیجه‌گیری

 • نتیجه‌گیری به‌تمامی مبتنی بر یافته‌ها، و پیشنهاد‌های مبتنی بر نتیجه‌گیری‌ها باشد. در این بخش از ارائۀ یافته جدید، فراتر از آنچه در بخش یافته‌ها ارائه شده است، خودداری کنید. البته استناد به نقل‌قول از پژوهش‌ها و نوشته‌های دیگران برای پشتیبانی از نتیجه‌گیری‌ها و پیشنهاد‌ها بلامانع است.
 • پژوهش‌ها و نوشته‌های دیگران، که در بخش نتیجه‌گیری به آن استناد می‌شود، حتماً در بخش پیشینه‌ها در مقدمه مقاله به آن اشاره شده باشد.
 • این بخش باید مستقل باشد و بدون مراجعه به سایر بخش‌های مقاله منعکس‌کننده نتیجه پژوهش باشد.

 

قدردانی (در صورت نیاز)

چنانچه پژوهش شما حامی یا تأمین‌کننده اعتبار پژوهش دارد لازم است در مقاله ذیل این قسمت با اشاره به نام حامی یا تأمین‌کننده مراتب قدردانی را به‌جا آورید. 

 

تضاد منافع (در صورت نیاز)

 • هرنوع تعارض منافع محتمل مربوط به مقاله خود را اعلام کنید.

 

استنادها

استنادها در این نشریه به شیوه .apa, 7th ed  است.

1 استنادهای روایی

نام نویسنده یا نویسندگان خارجی در متن به فارسی ذکر شود باپانویس به لاتین (استناد روایی). مانند مندل (۲۰۰۸).

2 استنادهای درون‌متنی

 • نام نویسنده یا نویسندگان در استناد درون‌متنی به لاتین بیاید.
 • پس از نقل مطلب در مقاله، در داخل پرانتز نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار به‌ شیوه زیر آورده شود:
  • اثر دارای یک نویسنده: (بابازاده، ۱۳۷۸)، (Mandel, 2008).
  • اثر دارای دو نویسنده: (الماسی و احسانی، ۱۳۸۲)، (Rees & Cooper, 1968).
  • اثر دارای سه نویسنده و بیشتر: (حسینی و همکاران، ۱۳۸۲)، (Anderson et al., 2006)
  • استناد باواسطه: (کاستلز، ۱۹۹۹، نقل در امام‌جمعه و ملایی‌نژاد، ۱۳۸۶)، ( Von, 1988, as cited in Mandela, 2008).
  • تذکر:  به کار بردن et al فقط در استنادهای درون متنی مجاز است و در منابع نام همه نویسندگان را ذکر کنید.
 • اگر از بخشی از اثر نقل‌قول می‌شود، پس از تاریخ نشر، حتماً شماره صفحه به‌صورت زیر ذکر شود:
 • اگر از یک صفحه نقل می‌شود: (بابازاده، ۱۳۷۸، ص ۵۲) ، (Mandel, 2008, p. 123).
 • اگر از بیش از یک صفحه نقل می‌شود: (بابازاده، ۱۳۷۸، ص ۵۲-۵۳).
 • اگر از دو صفحه با فاصله نقل می‌شود: (بابازاده، ۱۳۷۸، ص ۵۲، ۵۴).

3 استنادهای پایان مقاله (منابع)

 • منابع در پایان مقاله با نظم الفبای سرشناسه آورده شود.
 • فقط منابعی ذکر شود که در متن مقاله از آنها استفاده شده است.
 • عنوان تک‌نگاشت‌ها، مقالات، و پایان‌نامه‌ها ایتالیک شود.
 • برای منابع در تنظیمات صفحه‌آرایی از تورفتگی استفاده شود.
 • اگر اثر بیش از یک نویسنده داشته باشد، نام‌های همه به ‌شکل مقلوب ذکر شود و برای جداکردن نام‌ها از ویرگول (،) استفاده شود.

بیگدلی، زاهد، حیدری، غلامرضا، حاجی یخچالی، علیرضا و بصیریان جهرمی، رضا (۱۳۹۶). سامانه کتابدان: نخستین سامانه کتابخانه‌ای بازی‌وارسازی شده در ایران. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۷ (۲)، ۱۱۳-۱۲۸

Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, 19 (2), 139-152.

 

1-3 مقاله منتشرشده در نشریات:

سرشناسه (سال نشر). عنوان مقاله. عنوان مجله، دوره (شماره)، شماره صفحات آغاز و پایان مقاله. مثال:

امینی مقدم، مهدی (1389). معرفی شبکه‌های اجتماعی برتر، ره‌آورد نور، ۶(۳۱)، ص ۲۰-۲۷.

Toane, C., & Figueiredo, R. (2018). Toward core competencies for entrepreneurship librarians. Journal of Business & Finance Librarianship, 23(1), 35-62.

2-3 مقاله ارائه‌شده در کنفرانس‌ها:

سرشناسه (سال انتشار). عنوان مقاله. نام همایش، مکان، شماره صفحات آغاز و پایان. مثال:

علیپور، محمد، کریم‌زاده، یاسر و درویشی، عبدالله (۱۳۹۸). بررسی فاکتورهای زمینه‌ای مهم در ابتلا به بیماری کرونا ۱۹. مقاله ارائه‌شده در کنفرانس بیماری‌های عفونی ۱۳۹۸ در اصفهان، نجف‌آباد، ص ۲۸-۲۲.

 Doiron, R. (2011, August). Using e-books and e-readers to promote reading in school libraries: Lessons from the field. In IFLA Conference (pp. 13-18).

3-3 مقاله منتشر‌شده در دایره‌المعارف‌ها:

سرشناسه (سال انتشار). عنوان مدخل. در عنوان دایره المعارف، (جلد، صفحات). محل نشر: ناشر. مثال:

خراسانی، شرف‌الدین (۱۳۷۰). ابن سینا، در دائره المعارف بزرگ اسلامی، (ج ۴، ص ۱۲۰-۱۲۹). تهران: مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی.

Carruthers, E. P. (2002). Nursing. In Funk & Wagnalls new world encyclopedia. (2nd ed.).

 

4-3 تک‌نگاشت:

سرشناسه (سال نشر). عنوان اثر. محل نشر: نام ناشر. مثال:

حافظ‌نیا، محمدرضا (۱۳۸۶). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

Rogers, C. R. (1961). On becoming a person. Boston: Houghton Mifflin.

5-3 پایان‌نامه:

سرشناسه (سال نشر). عنوان پایان‌نامه. نوع رساله و مقطع تحصیلی. نام دانشگاه، شهر محل استقرار دانشگاه. مثال:

 بابایی، محمود (۱۳۹۰). فضای سایبر و الگوهای گفتمانی: نقش و سازوکارهای اینترنت در شکل‌گیری الگوهای تعامل گفتمانی فضای سایبر ایران، پایان‌نامه دکتری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

Axford, J.C. (2007). What constitutes success in Pacific Island community conserved areas? (Doctoral dissertation, University of Queensland, Brisbane, Australia). Retrieved from:             http://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:158747

 

6-3 محتوای وبی:

 • اگر دارای نویسنده شخصی یا تنالگانی است:

سرشناسه (سال، روز ماه). عنوان صفحه. عنوان سایت. یو.آر.ال. مثال:

خسروی، فریبرز (۱۳۹۹، ۱۲ فروردین). ما و اپیدمی اطلاعات (Infodemic). به رنگ آینه: نوشته‌ها و گزیده‌های فریبرز خسروی. https://fkhosravi.com/?p=9543

 

 Uri, J. (2019, June 14). Fifty years ago: Nearly one month to boots in lunar dust. Retrieved April 21, 2021,from  https://roundupreads.jsc.nasa.gov/pages.ashx/1184/Fifty%%20Month%20to%20Boots%20in%20Lunar%20Dust

 • اگر محتوای وبی نویسنده‌ای ندارد، با عنوان صفحه شروع کنید و تاریخ بازیابی را ذکر کنید.

عنوان صفحه (سال نشر، روز ماه). عنوان وب‌سایت. بازیابی روز ماه، سال، از یو.آر.ال.. مثال:

معرفی انجمن (۱۳۹۹، ۲ خرداد). انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. بازیابی ۲۲دی، ‍۱۳۹۹، از https://ilisa.ir/

Tuscan white bean pasta. (2018, February 25). Budgetbytes. Retrieved March 18, 020, from https://www.budgetbytes.com/tuscan-white-bean-pasta/

7-3 مصاحبه:

1-7-3 مصاحبه‌های منتشرشده:

این منابع در سایت‌های رادیو، روزنامه یا مجله یافت می‌شود. برای استناد به مصاحبه منتشرشده، به فرمت آن مرجع خاص توجه کنید و بر اساس آن استناد دهید. این منابع نیاز به یک نقل قول رسمی در فهرست منابع دارد.

سرشناسه «نام خانوادگی مصاحبه‌کننده، نام» (سال، ماه چاپ). عنوان مصاحبه. عنوان روزنامه. آدرس اینترنتی. مثال:

Dundas, D. (2019, November 8). Zadie Smith on fighting the algorithm: “If you are under 30, and you are able to think for yourself right now, God bless you.” Toronto Starshorturl.at/eiyzW

 

2-7-3 ارتباطات شخصی:

 آثاری که خوانندگان قادر به بازیابی آن‌ها نیستند در متن مقاله به‌عنوان ارتباطات شخصی به آنها استناد می‌شود. ارتباطات شخصی شامل ایمیل‌ها، پیام‌های متنی، چت‌های آنلاین یا پیام‌های مستقیم، مصاحبه‌های شخصی، مکالمات تلفنی، سخنرانی‌های زنده، سخنرانی‌های ثبت‌نشده، یادداشت‌ها، نامه‌ها، پیام‌های گروه‌های بحث و تابلوهای اعلانات برخط و غیره است. این نوع استنادات فقط در متن بیان می‌شوند و نیازی به ذکر منبع رسمی در فهرست منابع ندارند.

استناد درون‌متنی: سرشناسه،ارتباط شخصی، ماه روز، سال. مثال:

(جواد محمدی، ارتباط شخصی، ۱۲مرداد، ۱۳۹۹).

(E. Robbins, personal communication, January 4, 2019).

 

3-7-3 مصاحبه با شرکت‌کنندگان در پژوهش:

در متن مقاله به این موضوع اشاره می‌شود و نیازی به بیان رسمی آن در فهرست منابع نیست. مانند:

«در بخشی از مطالعه خود، با پنجاه شرکت‌کننده در مورد مشارکت آنها در ورزش‌های درون‌شهری مصاحبه کردم.»

 

پیوند استنادات درون‌متنی به منابع و هایپر‌لینک‌کردن آنها

استنادات درون‌متنی به منابع انتهای مقاله پیوند داده شود. لازم است که منابع قابل دسترس در وب هایپرلینک باشند.

 • شیوه انجام کار:

۱. استناد انتهای مقاله را Bookmark‌ کنید.

۲. استناد درون‌متنی را انتخاب و روی آن راست کلیک کنید.

۳. گزینه Hyperlink را انتخاب کنید.

۴. سپس گزینه Bookmark را انتخاب کنید.

۵. Bokmark ساخته‌شده مرحله اول را انتخاب کنید.

مثال:

گیب و تورنلی نیز به واکاوی معنی در بازیابی اطلاعات توجه می­کنند و بر این باورند که واکاوی معنی به ما در کسب بینش‌های نظری جدید در ساحت فلسفیِ بازیابی اطلاعات و کشف تنگناها و معضلات لاینحل در آن یاری می‌رساند (Thornley, 2009 & Gibb).

 Thornley, C., & Gibb, F. (2009). Meaning in philosophy and meaning in information retrieval (IR). Journal of documentation, 65(1): 133-150. https://doi.org/10.1108/00220410910926158

توجه: ‌پس از پایان کار از صحت پیوندهای درون‌متنی و پیوندهای منابع به اصل منبع اطمینان حاصل کنید.

 

ترجمه منابع غیرلاتین به خط لاتین:

 • ترجمه عنوان مقاله و نام نویسندگان را مطابق با فایل آن مقاله در وب سایت نشریه مربوط به آن بیاورید.
 • ترجمه عنوان مجله را مطابق با عنوان نشریه در وب‌سایت انگلیسی نشریه بیاورید.
 • ترجمه عنوان کتاب را عینا مانند صفحه‌عنوان انگلیسی کتاب بنویسید. می‌توانید از اپک کتابخانه ملی هم استفاده کنید.
 • برای استناد انگلیسی مقالات فارسی در وب‌سایت انگلیسی نشریه مورد نظر وارد شوید و با انتخاب شیوه استناددهی APA، استناد انگلیسی آن مقاله را مشاهده کنید.
 • چنانچه استناد APA وجود نداشت، استناد موجود را براساس APA تغییر دهید.
 • عبارت [In Persian] در انتهای ترجمه منبع الزامی است.
 • چنانچه کتابی صفحه‌عنوان انگلیسی ندارد، آن را ترجمه کنید.
 • منابع دیگر نیز چنانچه دارای صفحه‌عنوان انگلیسی بود از اطلاعات آن استفاده کنید و در صورت نبود این اطلاعات در منبع آن را ترجمه کنید. همچنین می‌توانید از جدول نویسه‌گردانی زیر استفاده کنید:

 

ردیف

 حروف فارسی

استاندارد نویسه‌گردانی

ردیف

حروف فارسی

استاندارد نویسه‌گردانی

1

ب

b

16

ص

s

2

پ

p

17

ض

z

3

ت

t

18

ط

t

4

ث

s

19

ظ

z

5

ج

j

20

ع

a,e,o, **

6

چ

ch

21

غ

gh

7

ح

h

22

ف

f

8

خ

kh

23

ق

q

9

د

d

24

ک

k

10

ذ

z

25

گ

g

11

ر

r

26

ل

l

12

ز

z

27

م

m

13

ژ

zh

28

ن

n

14

س

s

29

و

V

15

ش

Sh

30

ه

h

 

 

 

31

ی

Y

 

مثال 1: مقاله

امیری، مقصود، انتظاری، علی، و مرتجی، نجمه‌السادات (1395). الگوی رفتار اشتراک دانش متخصصین ایرانی در شبکه‌های اجتماعی تخصصی: شناسایی شاخص‌ها. تعامل انسان و اطلاعات، 3(3)، 66-81.

 

 

Amiri, M., Entezari, A., & Mortaji, N. S. (2016). Knowledge Sharing Behavior Model of Iranian Professionals in experts’ social networks: exploring indexes . Human Information Interaction., 3(3), 66-81. http://hii.khu.ac.ir/article-1-2569-fa.html [In Persian]

 

مثال2: کتاب تألیفی

رشیدیان، عبدالکریم (۱۳۹۳). فرهنگ پسامدرن. تهران: نشر نی.

Rashidian, A. (2014). Postmodern dictionary. Tehran: Nashr-e Ney. [In Persian]

مثال 3: کتاب ترجمه‌شده

ساراسویک، تفکو. (۱۳۹۶). مفهوم ربط در علم اطلاعات. ترجمه بهروز یل و امیررضا اصنافی. تهران: سپهر دانش.

 

 Saracevic, T. (2016) .The Notion of Relevance in Information Science: Everybody knows what relevance is. But, what is it really? (B. Yal & A.R. Asnafi, Trans.) Tehran: Sepehr-e Danesh. [In Persian]

 

 

login