راهنمای ارسال مقاله

تاریخ آخرین به‌روزرسانی: 17 مرداد 1400

 

تمامی افراد برای ارسال مقاله ابتدا باید در  سامانه ثبت‌نام کنند. ثبت‌نام در سامانه رایگان است و نیازی به تأیید مدیر سامانه ندارد. پس از تکمیل فرم ثبت‌نام، رمز عبور به ایمیل شما ارسال می‌شود. بنابراین، از نشانی ایمیل صحیح که به آن دسترسی دارید استفاده کنید. پس از دریافت رمز عبور، وارد سامانه شده، اطلاعات مقاله خود را وارد کرده و در نهایت فایل اصلی مقاله را ارسال کنید. به هنگام ارسال مقاله به توضیحات اصلی که در صفحه مربوط به راهنمای نویسندگان و راهنمای نگارش است توجه کنید. مقاله را بر اساس فرمت و دستورالعمل مجله تهیه و تدوین کرده و در  سامانه ثبت کنید. از یک نشانی برای ثبت‌نام و ارسال مقاله استفاده کنید. توصیه می‌شود فقط یک‌بار در سامانه ثبت‌نام نمایید.

نکته: پس از تأیید موضوع و محتوای مقاله، هزینه داوری پس از پذیرش به مبلغ یک میلیون ریال و هزینه انتشار الکترونیکی پیش از نشر به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال از طریق صفحه شخصی کاربران به صورت الکترونیکی دریافت می گردد. 

با ورود به نقش نویسنده یا بخش "ارسال و پیگیری مقاله" دسترسی های زیر را خواهید داشت.

1. ارسال مقاله(اطلاعات بیشتر)

2. بازنگری مقاله(اطلاعات بیشتر)

3. پرداخت هزینه داوری یا پذیرش مقاله(اطلاعات بیشتر)

4. ثبت درخواست باز پس گیری مقاله از نشریه(اطلاعات بیشتر)

5. ارسال فایل های نهایی مقاله قبل از انتشار(اطلاعات بیشتر)

6. ارسال ایمیل به سردبیر(اطلاعات بیشتر)

7. مشاهده آخرین وضعیت مقاله و تاریخ آخرین تغییر.

مراحل پس از ثبت نام در سامانه با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شوید. پس از ورود به سامانه صفحه زیر را مشاهده می کنید. ابتدا به نقش نویسنده یا بخش "ارسال و پیگیری مقاله" مراجعه کنید.

 

 

پس از ورود به نقش نویسنده یا بخش "ارسال و پیگیری مقاله" صفحه زیر را مشاهده می کنید.  بخش های مختلف این نقش در  تصاویر زیر توضیح داده شده اند.

 

 

نکات قابل توجه

- پس از ارسال مقاله به نشریه نویسنده تا زمانی که سردبیر مقاله را به او بازنگرداند نمی تواند تغییر ایجاد کند. در این حالت نویسنده تنها می تواند آخرین وضعیت مقاله را مشاهده کند و به سردبیر ایمیل ارسال کند یا انصراف خود را از پروسه داوری و پذیرش مقاله اعلام کند.

- جزئیات و مراحل ثبت‌نام و ارسال مقاله به شرح زیر است:

 

1-   عضویت در سامانه با تکمیل فرم ثبت‌نام

 

2-   دریافت رمز عبور از طریق ایمیل

 

3-   ورود به سامانه با نام کاربری و رمز عبور

 

4-   تکمیل فرم اطلاعات مقاله شامل عنوان، چکیده، کلید واژگان و...

 

5-   بارگذاری فایل اصلی متن مقاله

 

6- ارسال مقاله (در صورتی که تمامی شرایط و ضوابط را رعایت کرده باشید، امکان ارسال مقاله وجود دارد. در غیر این صورت، دگمه ارسال مقاله فعال نخواهد شد.)

 

login