درباره نشریه

تاریخ آخرین بهروزرسانی: 10 اسفند 1401

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات از انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نشریه‌ای علمی ـ پژوهشی‌ با دسترسی آزاد است. مقاله‌های اصیلی که به این مجله فرستاده می‌شود‌ پس از آن پذیرفته می‌شود که به تأیید داورانی از میان متخصصان هم‌تراز رسیده باشد. نخستین شماره این نشریه در خرداد ماه 1369 با نام‌ فصلنامه کتاب منتشر شد و تا شماره پیاپی ۸۵ در خرداد ماه ۱۳۹۰ با همین عنوان ادامه یافت. از شماره ۸۶ در شهریور  سال ۱۳۹۰ علمی ـ پژوهشی شناخته شد و نام آن به مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات تغییر یافت. نام جاری نشریه در بهمن ماه ۱۴۰۰ از شماره ۱۲۸ تأیید شد. توالی نشریه فصلنامه است.

این نشریه می‌کوشد‌ صفحه‌های خود را در اختیار مقاله‌های پژوهشی و نیز مروری درباره مسائل کتابداری بگذارد. با توجه به رهبری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سازماندهی اطلاعات، این نشریه انتشار مقاله‌هایی را در اولویت قرار می‌دهد که به پیشرفت رویکرد‌ها و فنون سازماندهی اطلاعات کمک کنند.

مالکیت مادی و معنوی این نشریه متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است. همچنین براساس نامه شماره ۹۸/ ۵۵۸۱/ص مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ تفاهم‌نامه همکاری بین «انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران» و «سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران» در زمینه انتشار مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات منعقد شده است که هنوز دارای اعتبار است.

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات براساس آیین‌نامه نشریات علمی مصوب ۰۹-۰۲-۱۳۹۸ در ارزیابی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به صورت پیاپی رتبه (الف) را در رتبهبندی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب کرد. همچنین براساس فهرست مجلات دارای ضریب تأثیر در ISC  مصوب 1399 دارای ضریب تأثیر 542/. و چارک ۱ (Q1)  است که از سال 1380 تاکنون بیشترین ضریب تأثیر نشریه است.

براساس مجوز دسترسی آزاد (Open Access) توسط شرکت Creative Commons استفاده از مطالب ارائه‌شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.

فرایند داوری در این نشریه فرایند به‌ شیوه دوسوکور انجام شود؛

سردبیران این نشریه در گذر زمان عبارت‌اند از:

دکتر نورالله مرادی (1369-1372)

دکتر عباس حری (1372-1380)

دکتر فریبرز خسروی (1381-1388)

دکتر سعید رضایی شریفآبادی (1388-1393)

دکتر نرگس نشاط (1393-1397)

دکتر فریبرز خسروی (1397- )

login