دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 1-314 (پیاپی 70) 

یادداشت سردبیر

خامی و پختگی

صفحه 9-10

فریبرز خسروی


مقاله پژوهشی

آموزش ضمن خدمت برای کتابداران در عصر نوین

صفحه 13-24

علی منصوری؛ میترا پشوتنی‌زاده


ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

صفحه 25-40

مریم‌السادات درخشان؛ محمد حسن‌زاده؛ سعید رضایی شریف‌آبادی


جایگاه نقد در اطلاع‌رسانی

صفحه 251-262

نوشته جک اندرسون؛ ترجمه حجت شجاعی