دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، بهار 1386، صفحه 1-316 (پیاپی 69) 
17. استانداردهای سواد اطلاعاتی برای دانشجویان آموزش عالی

صفحه 229-242

انجمن کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی؛ ترجمه رحمان معرفت؛ مرضیه عضدی


18. الگوهایی برای پژوهش در رفتار اطلاعاتی

صفحه 243-268

نوشته تی.دی. ویلسون؛ ترجمه مریم اسدی؛ مریم شکفته