دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 1-314 (پیاپی 70) 
3. ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

صفحه 25-40

مریم‌السادات درخشان؛ محمد حسن‌زاده؛ سعید رضایی شریف‌آبادی


16. جایگاه نقد در اطلاع‌رسانی

صفحه 251-262

نوشته جک اندرسون؛ ترجمه حجت شجاعی