تحلیل استنادی مقالات سه نشریة علوم کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دانش کشاورزی دانشگاه تبریز، و تحقیقات کشاورزی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

2 کارشناس زراعت و اصلاح نباتات

چکیده

در این پژوهش استنادهای سه نشریه علوم کشاورزی، دانش کشاورزی، و تحقیقات کشاورزی ایران با هدف تعیین نشریات هسته، میزان استناد به انواع منابع اطلاعاتی، و تعیین الگوی نویسندگی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج و یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که نشریات ادواری عمده‌ترین منبع مورد استناد نویسندگان مقالات کشاورزی بوده است، به‌طوری که 1/63 درصد استنادها را به خود اختصاص داده‌اند. در رابطه با الگوی نویسندگی، یافته‌ها نشان‌دهنده این حقیقت است که روحیه همکاری نزد نویسندگان مقالات فارسی در مقایسه با نویسندگان مقالات لاتین بسیار پایین‌تر است، به‌طوری که 3/58 درصد مقالات فارسی ارائه شده یک نویسنده‌ای می‌باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که منابع انگلیسی بیش از سایر زبان‌ها مورد استفاده محققان کشاورزی قرار گرفته، به‌طوری که این منابع 81 درصد از کل استنادها را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation analysis of 3 journals of Oloom-e Keshavarzi, Daneshe Keshavarzi, and Tahghighat-e Keshavarzi Iran during 1377-1379

نویسندگان [English]

 • M.A. Karimian Mazidi 1
 • M. Ashrafi 2

کلیدواژه‌ها [English]

 • Citation analysis
 • Core Journals
 • Danesh-e Keshavarzi
 • Oloom-e Keshavarzi
 • Tahghighat-e Keshavarzi Iran
 • agriculture
 • Bradford Law
 • Shiraz University
 • Tabriz university
 • Department of Science and Research
 • Azad Islamic University