تأثیر فرهنگ ملی و سازمانی بر فناوری اطلاعات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of National and Organizational Culture on Information Technology (IT)

نویسنده [English]

  • M. Ezadi Yagane
MLS in Library and information Science, Islamic Azad University, Qom branch

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Culture
  • information technology
  • Organizational culture
  • Decision making