دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 1-327 (پیاپی 77) 

یادداشت سردبیر

مستندسازی

صفحه 9-10

غلامرضا امیرخانی


پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه‌های «مؤسسه اطلاعات علمی» (آی.اس.آی) 1993-2007

صفحه 175-200

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ محمد حسن‌زاده؛ حمزه‌علی نورمحمدی؛ علی اعتمادی‌فرد


راهبرد جستجو و بازیابی اطلاعات در پاب‌مد و رابط‌های آن

صفحه 219-232

حافظ محمد حسن‌زاده؛ مهدی حاج‌ابراهیمی؛ سمیه رحمان‌پور