تحلیل علل عدم راه‌اندازی نظام همکاری و امانت بین‌کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی استان خوزستان از دیدگاه مدیران آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مربی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عوامل مهمی است که بر شکل‌گیری  نظام همکاری و امانت بین کتابخانه‌ای در میان کتابخانه‌های تخصصی استان خوزستان تأثیرگذار هستند. این پژوهش از نوع توصیفی است و روش آن پیمایشی است. به‌منظور گردآوری داده‌ها، از یک سیاهه وارسی که توسط پژوهشگر ساخته شد، استفاده گردید. برای روایی این سیاهه وارسی از نظرات متخصصان و استادان رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی استفاده شد. جامعه این پژوهش شامل 80 کتابخانه و مرکز اسناد تخصصی فعال در استان خوزستان است که سیاهه وارسی از طریق پست برای تمام آنها ارسال شد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که با وجود آگاهی و اعتقاد اکثر مدیران کتابخانه‌های مورد مطالعه نسبت به مزایای همکاری و امانت بین کتابخانه‌ای و تمایل آنها به این کار، موانع فراروی آنها باعث شده است تا چنین نظامی هنوز در این استان شکل نگیرد. مهم‌ترین موانع از دید مدیران به‌ترتیب بسامد عبارتند از: نبود بودجه کافی، نبود کتاب‌شناسی‌ها، فهرستگان‌ها و بانک‌های اطلاعاتی لازم، نبود مرکز هماهنگ‌کننده، نبود فهرستگان ملی روزآمد، و نبود ضوابط و مقررات یکسان، مکانیزه نبوده کتابخانه‌های تخصصی استان خوزستان، نبود اطمینان برای بازگرداندن مواد امانتی، کمبود نیروی انسانی، هزینه سنگین اطلاعات، آگاه نبودن مسئولان ارشد سازمان‌ها/ شرکت‌ها از مزایای این‌گونه خدمات و غیرمتخصص بودن برخی از مدیران کتابخانه‌ها. در پایان، پیشنهادهایی به‌منظور رفع موانع موجود و اقدام جهت راه‌اندازی نظام همکاری و خدمات امانت بین کتابخانه‌ای در حوزه کتابخانه‌های تخصصی استان خوزستان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Reasons for not Developing a Cooperation and Loan System between Libraries and Specialized Information Centers of Khuzestan Province from their Managers' Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Z. Bigdeli 1
  • F. Baji 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • interlibrary cooperation
  • interlibray loan
  • Document delivery
  • resource sharing
  • special libraries
  • Khuzestan province
CAPTCHA Image