دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، آذر 1375، صفحه 1-164 (پیاپی 27) 

یادداشت سردبیر

یادداشت سردبیر

صفحه 5-7

عباس حری


ترجمه

سیاست اطلاع‌رسانی در افریقای جنوبی نوین

صفحه 109-123

نوشته جی.ا. بون؛ ترجمه عبدالحسین آذرنگ