کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌های دانشگاهی
تعداد مقالات: 38
4. عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری رده‌بندی ‌مجدد در کتابخانه‌های ‌علوم‌ پزشکی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 45-59

مریم ناخدا؛ امیرحسین مردانی


5. نقش مدیریت دانش در برنامه‌ریزی راهبردی کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 26، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 65-77

اورانوس تاج‌الدینی؛ علی سادات ‌موسوی


7. نظرسنجی در مورد استقرار سیستم شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.اف.آی.دی.) در کتابخانه‌های دانشگاهی اصفهان

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 140-153

حوریه ناجی اصفهانی؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ فاطمه نادری خراجی


10. استانداردهای طراحی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی شهر اصفهان

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 6-23

مظفر چشمه‌سهرابی؛ مریم اکبری؛ اعظم افخم‌نیا


12. خدمات مرجع در کتابخانة مرکزی دانشگاه قم و رضایت مراجعان: یک نظرسنجی

دوره 21، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 128-150

فاطمه زندیان؛ امیر متقی دادگر


13. کتاب‌های کتابخانة مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان: پراکندگی موضوعی و گزارش استفاده

دوره 21، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 152-163

اورانوس تاج‌الدینی؛ علی سادات موسوی


14. توسعۀ سواد اطلاعاتی در آموزش عالی کشور: شناسایی عوامل مؤثر

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 110-131

محمدجواد هاشم‌زاده؛ شیوا یاری


15. بررسی وضعیت کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضع موجود

دوره 19، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 91-108

منصور ترکیان تبار؛ ابوالفضل میرمحمدمکی؛ بهمن زندی


19. دسترسی به اطلاعات علمی و فنی: خدمات تحویل مدرک به صورت تجاری و پایگاه‌های اطلاعاتی تمام متن پیوسته

دوره 17، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 235-246

نوشته ادیتی بندیوپادهیای؛ ترجمه غلام حیدری


22. ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه‌های دانشگاه رازی

دوره 17، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 29-40

غلام حیدری


24. کالیس: یادگیری جستجوی اطلاعات با رایانه

دوره 16، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 149-158

اثر ورونیک هادنگ؛ ترجمه عبدالحسین فرج‌پهلو


25. آموزش از دور و نقش کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 13-20

مهدی علیپور حافظی؛ یعقوب نوروزی