دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، اسفند 1384، صفحه 1-246 (پیاپی 64) 

یادداشت سردبیر

نما یا نمایه!

صفحه 9-10

فریبرز خسروی


کنترل کیفیت فرایند نمایه‌سازی

صفحه 93-103

سیروس علیدوستی؛ حسن عصاره؛ زهرا کاظم‌پور


شیوه جداسازی کلیدواژه‌ها از مدارک فرامتنی

صفحه 169-174

بن چویی، باولین لی؛ ترجمه فرشید دانش


نمایه‌سازی معنایی: مورد پژوهی

صفحه 183-188

استفان ریند-تات؛ ترجمه علی‌اکبر خاصه


هستی‌شناسی‌ها و وب معنایی

صفحه 189-194

الین ک. ژاکوب؛ ترجمه فاطمه شیخ شعاعی