دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-191 (پیاپی 89) 

مقاله پژوهشی

اُپک‌ها: انتظارات و پیشنهادات

صفحه 6-24

علی بیرانوند؛ هادی شریف مقدم


بیان نیاز اطلاعاتی

صفحه 90-111

سیامک محبوب؛ محمد حسن‌زاده


کاربردهای وب‌سنجی در سنجش ارتباطات علمی

صفحه 148-163

فرامرز سهیلی؛ فرشید دانش؛ رحمت‌الله فتاحی