کلیدواژه‌ها = سازماندهی اطلاعات
تعداد مقالات: 5
1. سازماندهی اطلاعات حوزه میراث فرهنگی: پیشرفت‌های گذشته و مسائل پیش رو

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 61-91

معصومه نیک نیا؛ حمیدرضا جمالی مهموئی؛ داریوش علیمحمدی


3. درآمدی بر سیستم‌های مدیریت فراداده

دوره 20، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 65-80

یعقوب نوروزی


4. تحلیلی بر پیشرفت‌های چکیده‌نویسی خودکار

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 155-176

قاسم آزادی احمدآبادی


5. فرایند نمایه‌سازی و رویکردهای آن در سازماندهی اطلاعات

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 227-238

زهرا کاظم‌پور؛ حسن اشرفی‌ریزی