درآمدی بر سیستم‌های مدیریت فراداده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

استفاده از فراداده از روش‌های معمول برای حل مسئلة سازماندهی و مدیریت منابع اطلاعاتی و دستیابی راحت به این نوع مجموعه‌های توزیع شده است. در این میان، به‌کارگیری فراداده نیازمند مدیریت مناسب است. مدیریت فراداده می‌تواند به ما در اطلاع یافتن از انواع منابع اطلاعاتی موجود و محل دسترسی به آنها کمک کند. همچنین به ما  می‌گوید که این منابع چه ارزشی برای کاربران و استفاده‌کنندگان از اطلاعات دارند. هدف مدیریت فراداده گردآوری، ذخیره، و کنترل مجموعة فراداده‌ای به‌منظور توصیف، بازیابی، حفاظت، مبادلة راحت، و دستیابی کارآمدتر به اطلاعات است و نیازمند سیستم‌هایی است که باعنوان سیستم‌های مدیریت فراداده از آن یاد می‌شود. سیستم‌های مدیریت فراداده اثربخشی، سازگاری، انعطاف‌پذیری، و هزینة سودمندی را از طریق طرحی روشن و واضح میسر می‌سازند. بنابراین، شناخت این سیستم‌ها می‌تواند ما را در مدیریت بهتر منابع اطلاعاتی یاری کند. از جملة این سیستم‌ها می‌توان به نرم‌افزارهای جامع کتابداری مانند رسا و سیمرغ در ایران اشاره کرد. نوشتة حاضر بر آن است تا پس از بیان اهمیت فراداده در سازماندهی منابع اطلاعاتی، برداشت‌های متفاوت از مدیریت فراداده را در حوزه‌هایی همچون علوم کتابداری و اطلاع¬رسانی و سیستم‌های اطلاعاتی مورد بحث قرار دهد و مروری اجمالی بر آثار موجود در این زمینه داشته باشد. سپس مبحث مربوط به سیستم‌های مدیریت فراداده مطرح خواهد شد و اطلاعات لازم در این زمینه، به‌ویژه دربارة ساختار سیستم‌های مدیریت فراداده از بُعد مجموعه و نقش و کارکرد آنها ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction to metadata management systems

نویسنده [English]

  • Y. Norouzi
چکیده [English]

Metadata is one of the most common methods for the organization and management
of information resources and for easy access to information, but it needs appropriate
management. The goal of metadata management is to provide, store and control
metadata collections for the description, retrieval, preservation, ease of exchange
and more effective access to information. Metadata management systems determine
the effectiveness, flexibility and cost-benefits through a definite project. In the present research the importance of metadata in the organization of information resources along with different perspectives of metadata management in some fields like library and information science and information systems have been debated. Then the features, capabilities and effectiveness of the metadata management systems are discussed. Metadata management systems are derived into three categories regarding the structure of the collection: (1) Distributed metadata structure (2) Integrated metadata structure and (3) Composed metadata structure

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metadata
  • metadata management
  • metadata management system
  • information organization