نویسنده = مرتضی کوکبی
تعداد مقالات: 17
1. آشفتگی واژگان در منابع مرجع حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 47-62

مرتضی کوکبی؛ غلامرضا حیدری؛ الهه حسن‌زاده؛ الهام اسمعیل پونکی


6. بررسی انتقادی گسترش‌های ایرانی رده‌بندی دهدهی دیویی برپایه ویراست 22

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 40-58

مرتضی کوکبی؛ نوشین جعفرنژاد


12. فروست در کتابشناسی ملی ایران و مارک ایران

دوره 16، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 67-74

مرتضی کوکبی


14. ماده مصور در کتابشناسی ملی ایران و مارک ایران

دوره 14، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 92-102

مرتضی کوکبی


15. اطلاع‌رسانی، علم اطلاع‌رسانی، یا علم اطلاعات؟

دوره 14، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 70-80

مرتضی کوکبی


16. نگاهی به دروس "سازماندهی مواد"

دوره 8، شماره 3، پاییز 1376، صفحه 57-69

مرتضی کوکبی