رابط‌های کاربر در کتابخانه‌های دیجیتالی کودکان: پیشنهاد الگوی بهینه برای کودکان ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد مرکز منطقه ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

چکیده

هدف: در این پژوهش سعی کردیم با شناسایی و بررسی چهل کتابخانه دیجیتالی کودکان ویژگی­های محتوایی مهم­تر را شناسایی کنیم.
روش/رویکرد پژوهش: برای بازیابی این کتابخانه با کلید واژه­های مختلف در موتورهای جست­وجوی گوگل و یاهو جست­وجو انجام گرفت. پس از آن سیاهه­ای بر اساس کلیه ویژگی­های موجود در این کتابخانه­ها تهیه و سپس این سیاهه در اختیار صاحب­نظران ایرانی قرار گرفت.لازم به ذکر است که این صاحب­نظران را اعضای شورای کتاب کودک و کتابداران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تشکیل داده اند.
یافته­ها: با تلفیق نظرات صاحب­نظران و در نظر گرفتن گرفتن درصد فراوانی برای دو گزینه «زیاد» و «خیلی­زیاد»، ویژگی­های مهم شناسایی شدند. ویژگی­های مهم شناسایی شده ویژگی­هایی بودند که بیش از هفتاد درصد پاسخ­گویان گزینه­های مهم و بسیار مهم را در مورد آنها انتخاب کرده­اند. پنجاه و شش ویژگی محتوایی مهم­تر انتخاب شده به هفت گروه کلی تقسیم و سپس هر گروه به زیر­مجموعه­های مربوطه تقسیم­بندی شدند.
نتیجه­گیری: طراحان وب­سایت­های کتابخانه­های دیجیتالی انگلیسی زبان کودکان ویژگی­های محتوایی را چندان مورد توجه قرار نداده­اند و شاید یکی از دلایل این امر تنوع بسیار زیاد مطالبی باشد که هر کتابخانه می­توانسته در وب­سایت خود قرار دهد. مقایسه ویژگی­های محتوایی در کتابخانه­های دیجیتالی کودکان با مجموع نظرات صاحب­نظران نشان می­دهد که بسامد کم برخی از این ویژگی­ها دلیل بر بی­اهمیتی آنها نمی­باشد بلکه تغییر در محمل­های اطلاعاتی و ظهور کتابخانه­های دیجیتالی مفاهیم و ویژگی­های جدیدی را مطرح ساخته و با توجه به نوظهور بودن آن­ها، تعدادی از این ویژگی­ها در تعداد کمتری از کتابخانه­ها دیده شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

User Interfaces in Children's Digital Libraries: Proposing an Optimum Model for Iranian Children

نویسندگان [English]

  • M. Kokabi 1
  • N. Zeraatkar 2
1 Professor of Library and Information Science; Shahid Chamran University of Ahwaz, Ahwaz, Iran
2 M.A. in Library and Information Science; Regional Information Center for Science and Technology, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Objective: This survey aims to analyze the interfaces of children’s digital libraries and to present their most important content features.
Methodology: Forty children's digital libraries were identified using different keywords in Google and Yahoo search engines. Then a checklist was prepared based on all features of these libraries and it was presented to Iranian experts. The experts were members of the "Children’s Book Council" and also librarians of the “Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults.”
Findings: Combining the views of experts and considering the frequency of the two choices “important” and “very important,” the significant features were identified. These features were those that more than 70% of experts had marked as “important” or “very important”. The fifty six most important content features were selected and divided into seven general groups which were later subdivided into smaller categories.
Conclusion: The designers of English children’s digital libraries have not paid much attention to content features and one of the reasons for this may be the variety of information that each library can place in its website. Comparing content features in children’s digital libraries with the opinions of experts shows that the low frequency of some of these features is not due to their unimportance; perhaps the change in the information environment and the advent of digital libraries has introduced new features and concepts and since they are novel, some of these features may have occurred in fewer libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • content features
  • children's digital libraries
  • User interface