دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، بهار 1382، صفحه 1-210 (پیاپی 53) 
5. موانع مطالعه آزاد حرفه‌ای در دانشجویان رشته کتابداری

صفحه 49-62

مهری پریرخ؛ سمیه صیادی‌فر؛ محبوبه آستانه


13. پنج قانون جدید کتابداری

صفحه 135-138

نوشته مایکل گورمن؛ ترجمه هاجر ستوده