دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 1-226 (پیاپی 55) 
1. دقیقه 90

صفحه 7-10

فریبرز خسروی


12. راهبردها و شیوه‌های جستجو در اینترنت

صفحه 126-133

نوشته گری نوتس؛ ترجمه سیمین نیازی


14. موتورهای جستجو

صفحه 142-151

نوشته آن کلاید؛ ترجمه رحیم شهبازی


15. مفاهیم فراداده‌ها در آموزش الکترونیکی

صفحه 213-222

غلامعلی منتظر؛ اردشیر بحرینی‌نژاد