دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1375، صفحه 1-164 (پیاپی 27) 
10. سیاست اطلاع‌رسانی در افریقای جنوبی نوین

صفحه 109-123

نوشته جی.ا. بون؛ ترجمه عبدالحسین آذرنگ