همکاری میان کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی در ایران

نوع مقاله: مروری

نویسنده

کارشناس ارشد معاونت خدمات فنی و عمومی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


عنوان مقاله [English]

Cooperation Amorg Academic and Special Libraries in Iran

نویسنده [English]

  • N. Neshat