نویسنده = محمدامین عرفان‌منش
تعداد مقالات: 10
1. تحلیل توییت مقاله‌های علمی در توییتر

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 93-111

محمدامین عرفان منش؛ الهه حسینی؛ سحر حبیبی


3. مطالعه زمانی شبکه همکاری‌های بین‌المللی پژوهشگران ایرانی در تولید علم

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 141-160

محمدامین عرفان‌منش؛ الهام اعرابی؛ امیررضا اصنافی


4. مطالعه تولیدات، اثرگذاری و مشارکت علمی کشورهای منطقه خاورمیانه در پایگاه اسکوپوس

دوره 25، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 120-137

محمدامین عرفان‌منش؛ ماریه رحیمی


7. اضطراب پژوهش و دلایل بروز آن در پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها: بررسی متون

دوره 23، شماره 1، بهار 1391، صفحه 58-72

محمدامین عرفان‌منش؛ فرشته دیده‌گاه


8. کارنامه همکاری علمی ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سالهای 1900 تا 2008

دوره 22، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 94-108

فرشته دیده‌گاه؛ محمدامین عرفان‌منش؛ پردیس پرتو