شبکه هم‌تألیفی مقالات منتشر شده در فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات با استفاده از شاخص‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشکده علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه یو ام مالزی

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با استفاده از شاخص­های تحلیل شبکه­های اجتماعی به مطالعه شبکه هم­تألیفی 313 مقاله منتشر شده در فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات طی سال­های 1386 - 1390 می­پردازد.
روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر از نوع علم­سنجی است و از روش تحلیل شبکه هم­تألیفی پژوهشگران با استفاده از شاخص­های تحلیل شبکه­های اجتماعی بهره می­گیرد. پیکربندی شبکه هم­تألیفی مقالات فصلنامه با استفاده از شاخص­های کلان تحلیل شبکه­ها مانند چگالی، ضریب خوشه­بندی، مؤلفه­های تشکیل‌‌دهنده شبکه و میانگین فاصله مورد بررسی قرارگرفته است. از سوی دیگر برای بررسی عملکرد هر یک از پژوهشگران و دانشگاه‌‌های دارای تألیف در شبکه، از شاخص­های خُرد تحلیل شبکه­ها مانند درجه، بینیّت، و نزدیکی، همچنین شاخص تولید استفاده شده است. از نرم‌‌افزار یو.سی.آی نت برای ترسیم و تحلیل شبکه هم­تألیفی مقالات استفاده شد.
یافته­ها: مطالعه پژوهشگران دارای تألیف در فصلنامه نشان می­دهد که سعید رضایی‌‌شریف­آبادی، صدیقه محمداسماعیل، رحیم علیجانی، علی بیرانوند، نورالله کرمی، فریده عصاره و عبدالرسول جوکار مهم­ترین جایگاه را در شبکه هم­تألیفی پژوهشگران داشته­اند. از سوی دیگر کلیدی­ترین نقش در شبکه براساس شاخص­های تولید و مرکزیت، به دانشگاه­های آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، شهید چمران اهواز و پیام نور تعلق دارد.
نتیجه‌‌گیری: شبکه هم­تألیفی مقالات فصلنامه ویژگی­های یک شبکه جهان کوچک و همچنین شبکه مستقل از مقیاس برخوردار است. از سوی دیگر نظریه شش درجه جدایی درخصوص آن صادق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Co-authorship Network of the Articles Published in the National Studies on Librarianship and Information Organization Journal Using Social Networks Analysis Indexes

نویسندگان [English]

 • M. Erfanmanesh 1
 • R. Basirian Jahromi 2
1 PhD in Library and Information Science, Department of Computer Science and Information Technology, University of Malaya (UM); Kuala Lumpur, Malaysia.
2 PhD Student in Library and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz; Ahvaz, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: This research focuses on the co-authorship network of 313 papers published in
the quarterly journal of Iran National Studies on Librarianship and Information Organization
during the years of 2007-2011 by applying social networks analysis indexes.
Design/Methodology/Approach: This study is a scientomerics type of survey which
enjoys the analytical methods to analyze the researchers’ co-authorship network using
Social Network Analysis Indexes. Configuration of the studied co-authorship network is
examined by applying the network analysis macro-level metrics such as density, clustering
coefficient, networks components and the mean distance. On the other hand, network
analysis micro-level metrics such as degree, betweenness and closeness, and also the productivity
index were applied to evaluate the performance of its statistical population i.e.
each of the researchers and universities whose published works are included in this coauthoring
network.
Findings: The findings distinguish Saeed Rezaei Sharifabadi, Sedigheh Mohammad Esmaeil,
Rahim Alijani, Ali Beiranvand , Noorollah Karami, Farideh Osareh and Abdolrasoul
Jowkar as the leading researchers among the statistical population who have collaborated
in the studied co-authoring network. On the other hand, Islamic Azad University of
Tehran Science and Research Branch, Shahid Chamran University of Ahvaz and Payame-
Noor Univercity play the key role in this co-authoring network from the view point of
indexes of production and centralization.
Conclusion: The studied co-authoring network formed by the mentioned articles features
a small world network and also a scale-free network. In addition the theory of “six degrees
of separation” holds true for it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • co-authoring network
 • social networks analysis
 • density
 • clustering coefficient
 • network components
 • network mean distance
 • centrality degrees
 • betweenness
 • closeness
 • Quarterly Journal of Iran National Studies on Librarianship and Information Organization