نویسنده = عبدالحسین فرج‌پهلو
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر آموزش عالی بر شایستگی‌های کانونی دانشجویان دوره‌ کارشناسی کتابداری و علم اطلاعات: مورد پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 24، شماره 1، بهار 1392، صفحه 30-50

غلامرضا حیدری؛ عبدالحسین فرج‌‌پهلو؛ فریده عصاره؛ احسان گرایی


3. رویکردی سایبرنتیکی به سیستم داوری مقالات در مجلات علمی

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 186-198

سعیده ابراهیمی؛ عبدالحسین فرج‌پهلو


4. ارائة الگویی برای ویژگی‌های نمایشی و رابط کاربری اپک‌های وب‌بنیاد ایران

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 37-74

رسول زوارقی؛ عبدالحسین فرج‌پهلو