رویکردی سایبرنتیکی به سیستم داوری مقالات در مجلات علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

 سایبرنتیک، علمی بین‌رشته‌ای جهت مطالعة ساختار سیستم‌های منظم است که هم در سیستم‌های فیزیکی و هم درسیستم‌های اجتماعی کاربرد دارد. سایبرنتیک با دیدگاهی یگانه و مشترک، پدیده‌های پیچیدة جهان را تحت مطالعه قرار داده و سپس با تحلیل روابط بین یک پدیده با سایر پدیده‌های محیط اطراف، روش‌ها و نحوة کنترل آن را بررسی می‌نماید. علوم مختلف نیز به تناسب نیاز، جهت تبیین ساختار سیستم‌های ساده و پیچیدة خود از آن بهره گرفته‌اند. این مقاله نیز سعی بر آن دارد که ضمن بررسی علم سایبرنتیک و اجزا و عناصر آن، رویکردی سایبرنتیکی به سیستم داوری مقالات در مجلات علمی داشته باشد. شبیه‌سازی سیستم داوری مقالات علمی با سیستم‌های سایبرنتیکی، بیانگر این واقعیت است که این سیستم خصوصیات اساسی سیستم‌های سایبرنتیکی را داراست. انطباق سیستم داوری مقالات در مجلات علمی بر سیستم‌های سایبرنتیکی در قالب سه عنصر کنترل، ارتباط، و بازخورد، می‌تواند نگرش و بینش عمیق¬تری جهت ارتقای عملکرد این سیستم ها به‌دست دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Cybernetic Approach to the Procedures of Peer- Reviewing inScholarly Journals

نویسندگان [English]

  • S. Ebrahimi 1
  • A. Farajpahlou 2
1 Ph.D. Student in Library and Information Science; Shahid Chamran University of Ahwaz, Ahwaz Iran
2 Professor of Library and Information Science; Shahid Chamran University of Ahwaz, Ahwaz Iran
چکیده [English]

Cybernetics is the interdisciplinary study of the structure of regulatory systems. It is equally applicable to physical and social systems. Cybernetics describes the complex phenomena of the world, analyzes the relationships between a phenomenon with other phenomena of the environment then evaluates the methods of controlling them. Different sciences have taken advantages of cybernetics to explain the structure of plain and complex systems. This paper attempts to evaluate cybernetics and its elements and have a cybernetic approach to the procedures used in peer-review of the papers of scholarly journals. Simulation of peer-review with cybernetic systems indicates that this system has the main features of cybernetic systems. Adaptation of peer-review procedures in scholarly journals with cybernetic systems concerning the three elements of control, relationship and feedback can improve the functionality of these systems

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cybernetics
  • cybernetic systems
  • control
  • relationship
  • feedback
  • Journals
  • peer-review