دوره و شماره: دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، اسفند 1371، صفحه 1-299 (‍‍‍پیاپی ۹، ۱۰، ۱۱، و ۱۲) 

مقاله مروری

خدمات مرجع

صفحه 9-27

نورالله مرادی


ترجمه

آموزش کتابدار مرجع: یک دوره مقدماتی

صفحه 28-41

نوشته لوئیز شربی؛ ترجمه شیفته سلطانی


مقاله مروری

خدمات مکانیزه مرجع

صفحه 75-90

نوشته امیر غائبی


ترجمه

آموزش مرجع و تکنولوژی نوین

صفحه 91-111

سوزان مک انالی جکسون؛ ترجمه علیرضا بهمن‌آبادی


گام به گام در روند مرجع

صفحه 134-149

نوشته جرالد یهودا؛ ترجمه ویدا بزرگ‌چمی


کتابسنجی و اطلاع‌سنجی

صفحه 183-209

نوشته مازیار امیرحسینی


ترجمه

تربیت کتابدار مرجع

صفحه 235-266

نوشته ساموئل روتشتاین؛ ترجمه رزا کیائی