دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 و 2، تابستان 1373، صفحه 1-181 (پیاپی 17 و 18) 
10. اساس علم اطلاعات

صفحه 93-104

نوشته کلاس اوتن؛ ترجمه علی‌اصغر شیری


11. مطالعه کتابسنجی متون نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی، 1876-1976

صفحه 105-116

نوشته مینگ - یوهه تسای؛ ترجمه علی مزینانی


12. کاربرد نرم‌افزار سی.دی.اس. آی‌سیس در توسعه نظام مدیریتی کتابخانه

صفحه 117-134

نوشته اس.چاودوری و جی.جی چاودوری؛ ترجمه عباس گیلوری