فهرست کامپیوتری و تفاوتهای آن با برگه‌دان

نوع مقاله: مروری

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد


عنوان مقاله [English]

Computerized and Manual Catalogues some Differences

نویسنده [English]

  • R. Fattahi