کلیدواژه‌ها = پژوهشگران
تعداد مقالات: 6
1. بیست سال تولید علم در پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران

دوره 25، شماره 1، بهار 1393، صفحه 42-63

فاطمه تصویری قمصری؛ حامد صالحی؛ سعید شاخصی


2. نقش کتابداران و متخصصان اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی ایران در پیشبرد پژوهش پژوهشگران

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 196-214

اعظم نجفقلی‌نژاد ورجوی؛ علی صادق‌زاده وایقان


3. اضطراب پژوهش و دلایل بروز آن در پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها: بررسی متون

دوره 23، شماره 1، بهار 1391، صفحه 58-72

محمدامین عرفان‌منش؛ فرشته دیده‌گاه


5. بررسی رفتار اطلاع‌یابی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

دوره 17، شماره 1، بهار 1385، صفحه 23-36

علی رادمهر؛ فاطمه تصویری قمصری