پیشنهاد الگوی تحلیل عاملی اطلاع‌رسانی مخاطرات طبیعی شهری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم ارتباطات و دانش‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه علوم ارتباطات و دانش‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: ارائه الگوی اطلاع‌رسانی و اطلاع‌دهی برای آشنایی جامعه ایران با مخاطرات طبیعی مانند زلزله.
روش: پرسش‌نامه محقق‌ساخته بین ۱۸۴ نفر از مدیران ارشد جمعیت هلال‌احمر ایران، که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، توزیع شد. شاخص‌های این پرسش‌نامه از ۱۱۴ منبع منتشرشده بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۱ به دست آمده و با استفاده از روش فراترکیبی و تأیید خبرگان تدوین شده است. ۱۳۸ پرسش‌نامه تکمیل و دریافت شده است. روش آماری مبتنی بر مدل‌سازی و تحلیل مسیر براساس معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی.ال.اس. بود. در مدل از شاخص میانگین واریانس استخراج‌شده یا روایی هم‌گرا استفاده ‌شده است. در این پژوهش برای ازبین‌بردن خطاهای اندازه‌گیری از روش پایایی ترکیبی استفاده ‌شده است.
یافته‌ها: فرایند اطلاع‌رسانی در سه بخش (اطلاع‌رسانان، ابزار و رسانه‌ها، محتوای پیام اطلاع‌دهی) بررسی شده ‌است. معیارهای اطلاع‌رسانان شامل سازمان‌های مدیریت در سطح کشور، سازمان‌های مدیریت در سطح محلی، جامعة مدنی و بخش خصوصی است. معیارهای ابزار و رسانه‌ها شامل انتشارات، عملکرد هنری، بازی‌ها و مسابقات، مواد صوتی و تصویری، منابع وب، رسانه‌های اجتماعی، سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی و برنامة کتاب درسی است. معیارهای محتوای پیام اطلاع‌دهی شامل فردی و خانوادگی، سازمان‌های حاکمیت ملی و محلی با بررسی جامع مخاطرة زلزله در سه موقعیت پیش از بحران، حین ‌بحران و پس ‌از بحران، براساس تحلیل عاملی اکتشافی بررسی ‌شده ‌است و درنهایت ۳۴ شاخص در بخش اطلاع‌رسانان، ۴۱ شاخص در بخش ابزار و رسانه‌ها و ۵۶ شاخص در بخش محتوای پیام اطلاع‌دهی تأیید‌ شد.
نتیجه‌گیری: در بخش اطلاع‌رسانان نهاد ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان صداوسیما، جمعیت هلال‌احمر، فرمانداری، نمایندگان مردم در مجلس، اعضای شورای شهر و شهرداری، رؤسای ادارات محلی، معتمدان محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد، شورایاران در تمام موقعیت‌های بحران تأیید قرار ‌گرفته‌اند، در بخش ابزار و رسانه‌ها، هوش مصنوعی و فضای ابری، پیام‌رسان‌ها) تلگرام، واتساپ،...)، نرم‌افزارهای کاربردی (اپلیکیشن‌ها)، سیستم‌های اطلاعاتی زلزله‌نگاری، سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی(جی.آی.اس.)، نقشه‌ها و تصاویر ماهواره‌ای، سیستم‌های هشدار در هر سه موقعیت بحران تأیید‌ شده‌اند. در محتوای پیام اطلاع‌دهی زلزله در معیار فردی و خانوادگی (تهیه کیف اضطراری ۰/۷۴۶ در پیش‌ازبحران، تعامل با سایر افراد محل سکونت ۰/۹۱۵ در حین ‌بحران، مهارت‌های زندگی و حل مسئله ۰/۹۱۰ پس از بحران) تأیید شده‌اند و در معیار سازمان‌های مدیریت ملی و محلی (بررسی مشاغل و معیشت جامعه ۰/۶۵۵ در پیش‌ از بحران، سازمان‌دهی سازمان‌های مردم‌نهاد ۷۲۱/ ۰در حین ‌بحران و ارزیابی هشدار اولیه ۰/۷۴۳ پس از بحران) تأیید ‌شده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Model of Factor Analysis for Natural Urban Hazards Information in Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Nikdel 1
  • Fahima Babalhavaeji 2
  • Najla Hariri 3
1 PhD student, Tehran University of Science and ResearchPhD Student in Information Science and Research, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of communication Science and Knowledge, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran,. Iran
3 Professor, Department of communication Science and Knowledge, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: To provide a model for natural hazards information for urban areas in Iran such as earthquakes
Method: A researcher-made questionnaire was circulated among184 senior managers of the Iranian Red Crescent Society selected by purposive sampling. Items of the questionnaire obtained from 114 sources published between 1990 and 2021, and compiled using meta-combination method and expert approval.138 questionnaires were completed and received. The statistical method was modeling and path analysis based on structural equations using SMART (PLS) software. To determine the validity of the model, the extracted Average Variance Extracted (AVE) or convergent validity were calculated. Combined reliability method has been used to eliminate measurement errors.
Finding: The information process is examined in three sections (ie. informants, tools & media, and message content). Informants consist of management organizations at national and local levels, as well as the civil society and the private sector. Tools and media consist of publications, art performance, games and competitions, audio and video materials, web resources, social media, GIS, and textbooks. Message content include individuals and families, national and local government organizations with a comprehensive study of earthquake risk in three pre-crisis, during crisis and post-crisis situations, based on exploratory factor analysis. Finally, 34 indicators in the section Informants, 41 indicators in the tools and media section and 57 indicators in the content of the information message section approved.
Conclusion:With regard to the informants section, Presidential Institution, Ministries of Interior, Roads and Urban Development, Communications and Information Technology, Municipalities and Villages Organization, Radio and Television Organization, Red Crescent Society, Governors Offices, MPs, city and municipal council members, heads of local departments, prominent locals, non-governmental organizations, and councilors approved in all crises. With regard to tools and media, artificial intelligence and cloud space, messengers (Telegram, WhatsApp, etc.), applications, seismic information systems, Geographical Information Systems (GIS), maps and satellite imagery, warning systems have been approved in three crisis situations. Content was agreed to include emergency bag before crisis occurs (0.746), interaction with people during the crisis (0.915), life skills and problem solving (0.910) after the crisis. With regard to the criteria of national and local management organizations (survey of jobs and livelihood of the community 0.655 before the crisis, organization of NGOs during the crisis and 0.721 post-crisis initial warning assessment) approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Information Tools
  • Informants
  • Information
  • Message Content
  • Natural Hazards
امینی‌حسینى، کامبد (1392). تحلیل اثرات زلزله بم از جنبه‌های مدیریت خطرپذیرى و بحران و ارزیابى رویکردهاى پس ‌از آن، مقاله ارائه‌شده در همایش علمی ۱۰ سال پس از زلزله بم، تهران، ۵۳-۶۱.
پیشنمازی، پروانه و استوار‌ ایزدخواه، یاسمین (۱۳۹۴). بررسی فرایند اطلاع‌رسانی در زلزله‌های دوگانۀ اهر– ورزقان و مخاطرات ناشی از آن. مدیریت مخاطرات محیطی،22(2)، 157-170.
ثقفی‌نیا، مسعود، دانیال، زهرا، قمیان، زهره و حائری، علی اصغر (۱۳۸۸). تأثیر جزوات آموزشی مقابله با بلایا بر میزان آگاهی افراد. مجله طب نظامی، ۱۱(۳)، ۱۶۱-۱۶۴.
حری، عباس (۱۳۸۱). اطلاع‌رسانی. در دایره المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی، (ج.۱، ص. ۲۳۵-۲۳۷) تهران: سازمان اسناد ملی ایران.
حسینی، زهرا‌سادات، صالح، فاطمه و نادر‌زاده، احمد (۱۳۸۴). بررسی مبانی تشکل‌های مردمی، موانع، مشکلات و اهمیت آن‌ها در مدیریت بحران ناشی از بلایای طبیعی (مورد زلزله). فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد خلخال، ۱(۱)، ۸۳-۹۹.
درودی، هما و سپهری‌فر، حسن (۱۳۹۸). ارزیابی مدیریت بحران در ایران بر مبنای مدل لیتل جان (با بررسی موردی سیل فروردین ۱۳۹۸ لرستان، مازندران و زلزله آبان 1396 کرمانشاه)، دانش پیشگیری و مدیریت بحران، ۹(۴)، ۳۹۳-۴۰۲.
رازقی، افشین (۱۳۸۲). نظریه‌های ارتباطات اجتماعی. تهران: پیکان.
رفیعیان، مجتبی و پارسائیان، عاطفه (۱۳۹۴). سنجش الگوی فضایی ادراک خطر به تفکیک محله‌ها در شهر یزد. مجله علمی پژوهشی مدیریت بحران، ۴(۲)، ۳۷-۴۶.
روشن‌دل اربطانی، طاهر و صلواتیان، سیاوش (۱۳۸۹). طراحی مدل نقش رسانه‌های جمعی در مدیریت مرحله پیش از بحران. علوم مدیریت ایران، ۵(۱۷)، ۸۹-۱۱۱.
ضرغامی، سعید، تیموری، اصغر، محمدیان، حسن و شماعی، علی (۱۳۹۵). سنجش و ارزیابی میزان تاب‌آوری محله‌های شهری در برابر زلزله موردپژوهی: (بخش مرکزی شهر زنجان). فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهر، ۷(۲۷)، ۷۷-۹۲.
قانون مدیریت بحران کشور (ایران) (۱۳۸۹). پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور.
نوحه‌گر، احمد و اسماعیل، صالح (۱۳۹۷). اولویت‌بندی روش‌های مشارکت و آموزش مردم در پیش‌بینی و هشدار سیلاب در ایران. مدیریت مخاطرات محیطی، ۶(۳)، ۲۵۹-۲۶۹.
همت، علی، فرهادی، علی و خادم‌دقیق، امیر‌هوشنگ (۱۳۹۸). نقش سامانه‌های تصمیم‌یار سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران آینده، آینده‌پژوهی دفاعی، ۴(۱۲)، ۱۴۳-۱۶۴. 
References
Amini Hosseini, K. (2013). Analysis of the effects of Bam earthquake from the aspects of risk management and crisis and evaluation of subsequent approaches, the paper presented in the scientific conference 10 years after the Bam earthquake, Tehran, 53-61. [In Persian]
Becker, J., Paton, D., Johnston, D., Ronan, K., & McClure, J. (2017). The role of prior experience in informing andmotivating earthquake preparedness. International Journal of Disaster Risk Reduction. 22, 179-193. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2017.03.006
Crisis Management Law of Iran (2020). National Information Database of Laws and Regulations of the country. https://qavanin.ir/Law/TreeText/265906 [in persian]
Desa, U. (2016). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. https://stg-wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11125/unepswiosm1inf7sdg.pdf?sequence=1
Doroudi, H. (2019). Assessing Crisis Management in Iran Based on Little John Model (A Case Study of the Flood of 2019 in Lorestan, Mazandaran, and Kermanshah Earthquake in 2017). Disaster Prevention and Management Knowledge (quarterly), 9(4), 393-402. http://dpmk.ir/article-1-306-fa.html [in persian]
Ehnis, C., & Bunker, D. (2012). Social media in disaster response: Queensland Police Service-public engagement during the 2011 floods. ACIS 2012 Proceedings, 107. https://aisel.aisnet.org/acis2012/107
Eskandari, H. (2012). Passive defense topics: Introduction to passive defense (especially for managers, experts and students). Tehran: Bustan Hamid. [In Persian]
International Committee of the Red Cross. (2016). A red cross red crescent guid to community engagement and accountability (CEA) improving accountability in all we do. https://reliefweb.int/report/world/red-cross-red-crescent-guide-community-engagement-and-accountability
Horri, A. (2003).Information science. In Encyclopedia of Library and Information Science. (Vol.1, pp. 235-237). Tehran: National Archives of Iran. [In Persian]
Hemmat, A., Farhadi, A., & Khadem Daqiq, A. (2020). The Role of Geographic Information Systems Decision Support Systems in Future Crisis Management. Defense Futurology. 4(12),143-164. Doi: 10.22034/DFSR.2019.36259[In Persian]
Herovic, E., Sellnow, T. L., & Sellnow, D. (2019).Challenges and opportunities for pre crisis emergency risk communication: lessons learned from the earthquake community. Journal of Risk Research, 23(3), 349-364. https://doi.org/10.1080/13669877.2019.1569097
Hosseini, Z. S., Saleh, F., & Nadrzadh, A. (2006). Reviews the fundamentals of NGOs, obstacles, problems and their importance in the management of crises caused by natural disasters (earthquakes). Journal of Social Sciences University kalkal 1(1), 83-99. http://ensani.ir/fa/article/journal/109 [In Persian]
Krikelas, J. (1983). Information-seeking behavior: Patterns and concepts. Drexel library quarterly,
Macklin, C. (2014). Ready! Lessons in the design of humanitarian games. Red Cross/Red Crescent Climate Centre Working Paper. Series No. 3.
Nohegar, A., Salehi, E., Alavi Naeini, M., & Alavi Naeini, A. (2019). Prioritizing Different Methods for Participation and Education of People to Predict and Warning Flood in Iran. Environmental Management Hazards, 6(3), 259-269. Doi: 10.22059/JHSCI.2019.283191.477 [In Persian]
Pishnamazi, p., & Ostovarizadkhah, y. (2015). evaluating the process of information dissemination in ahar-varzaghan twin earthquakes and the associated risks. environmental hazards management, 2(2), 157-170.‌ Doi: 10.22059/jhsci.2015.55059 [In Persian]
Rafieian, M., & Parsaian, A. (2016). Assessing the spatial pattern of risk perception by neighborhoods in Yazd. Journal of Crisis Management, 4(2), 37-46. Doi: 20.1001.1.23453915.1394.4.2.3.3 [In Persian].
Razeghi, A. (2003). Theories of Social Communication: Tehran. Peykan. [In Persian]
Roshan Del Arbatani, T., & Salavatian, S. (2011). Designing a model for the role of mass media in pre-crisis management. Iranian Management Sciences, 5(17), 89-111 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id. [In Persian]
Saghafinia, M., Danial, Z., Ghomian, Z., & Haeri, A. (2009). Effect of educational pamphlets of disasters dealing on increasing individuals'awareness. journal of military medicine, 11(3), 161-164. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=100196 [In Persian]
Samaddar, S., Okada, N., Choi, J., & Tatano, H. (2017). What constitutes successful participatory disaster risk management? Insights from post-earthquake reconstruction work in rural Gujarat, India. Natural Hazards, 85(1), 111-138.
Zarghami, S., Teimouri, A., Mohammadian Mosamam, H., & Shamaei, A. (2017). Measuring and evaluating urban neighborhood’s resilience against earthquake: the case of zanjan downtown. Research and Urban Planning, 7(27), 77-92. doi: 20.1001.1.22285229.1395.7.27.5.8. [in persian]
CAPTCHA Image