عوامل مؤثر بر نگرش دختران دانش‌آموز مدارس استعدادهای درخشان در خصوص مطالعه و خواندن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف: شناسائی تأثیرعوامل فرهنگی، آموزشی، و اجتماعی بر نگرش دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان به مطالعه و خواندن است.
روش: 14 نفر از دختران دانش‌آموز دوره دوم مدارس استعدادهای درخشان شهر تبریز با نمونه‌گیری هدفمند در دسترس و گلوله‌برفی در این مطالعه شرکت کردند. داده‌ها با مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته گردآوری و تحلیل شد.
یافته‌ها: از لحاظ فرهنگی همراهی پدر و مادر در خواندن کتاب موردعلاقه در کودکی سبب بالارفتن مهارت حل‌مسئله در اطلاع یابی و نگرش مثبت به مطالعه و خواندن در سنین بالاتر می‌شود. از لحاظ ‌آموزشی مطالعه و خواندن در مدارس استعدادهای درخشان به طور عمده به کتاب‌های درسی، کمک آموزشی یا المپیادی محدود است. در مدارس استعدادهای درخشان اغلب به کتابخانه اهمیت داده نمی‌شود. اکثر دانش‌آموزان اعلام کردند که برای مشاوره به کتابدار مراجعه نمی‌کنند. از لحاظ تأثیر عوامل اجتماعی، یافته‌ها نشان داد اکثر دانش‌آموزان نگرش خود را در خصوص مطالعه و خواندن، در دوران مدرسه و از طریق دوستان یا معلم به‌دست می‌آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cultural, Social and Educational Factors on the Attitude of Talent Schoolgirls towards Studying and Reading

نویسندگان [English]

  • H. Pashaei 1
  • R. Zavaraqi 2
  • A. Hamdipour 2
  • Sh. Nemati 3
1 Department of Knowledge and Information Science, Faculty Education and Psychology, University of Tabriz
2 Associate professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology,University of Tabriz
3 Department of Education, Faculty of Education and Psychology, University of Tabriz,
چکیده [English]

Purpose: The aim of the research was investigating the impact of cultural, educational and social factors on attitudes of Tabriz Talent Students Schools towards reading and studying.
Method: The population of the research was Tabriz Girly Talent students. The method of the research was qualitative and the sampling was done as purposeful, Convenience, and snowball. 14 students selected as sample and data gathered by semi-structured interview and analyzed and interpreted by Grounded Theory method.
Conclusion: Findings of the research showed that lived experience of students in their childhood such as accompanying of parents in reading the child’s favorite books, cause to raising in information problem solving and positive attitude towards reading and studying in older ages. Investigating educational factors showed that usually studying and book reading in talent student's schools is mainly based on text, educational help or Olympiad books. Other research findings also showed that in these schools the library is often overlooked and most students say they do not refer to the librarian for advice. Finally, findings of the search from social factors showed that most Students gain insight into book reading and studying during school and through friends or teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reading and Studying؛ Talent School’s Students؛ Reading and Studying in Talent Students؛ Cultural
  • Social and Education factors
احمدی ده قطب‌الدینی، محمد؛ احدی، حسن (1391). تأثیر عوامل انگیزشی- اجتماعی خواندن در خانه و مدرسه بر نگرش خواندن دانش‌آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 2(8(پیاپی 35))، 74- 85.
جلیلوند، محمدامین (1373). ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان تیزهوش دبیرستان‌های استعدادهای درخشان و خاص شهر تهران. پایان‌نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی
سیف نراقی، مریم؛ نادری، عزت الله (1389). روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. تهران: ارسباران.
فتاحی، رحمت الله (۱۳۸۳). سواد اطلاعاتی و بهسازی رفتار اطلاع‌یابی پژوهشگران ضرورت ادغام سواد اطلاعاتی در فرایند پژوهش و تولید دانش. همایش آموزش استفاده‌کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه‌ها، مراکز اطلاع‌رسانی و موزه‌ها، مشهد، سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.
فتاحی، رحمت‌الله؛ صابری، مریم؛ دخت عصمتی، محدثه (1388). بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانش‌آموزان دوره راهنمایی در اینترنت و جایگاه کتابخانه در آن. علی حسین قاسمی(ویراستار)، کتابخانه‌های آموزشگاهی، پویاسازی نظام آموزش و مشارکت در فرایند یاددهی- یادگیری. دانشگاه فردوسی مشهد. تهران: کتابدار.
کارآمد، حسین (1386). راهکارها و شیوه‌های آموزش فراگیران نخبه. ماهنامه معرفت، 117(6).
محبوب، سیامک؛ حسن‌زاده، محمد (1388). رفتار غیرکلامی و جانشین‌سازی کلمات در بیان نیاز اطلاعاتی دانش‌آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان علامه حلی. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 1-15(1)، 79-106.
منصوریان، یزدان (1394). روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش‌شناسی. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
هاگز، هیلاری (1387). واکنش‌ها و تأثیرها: الگوی کاربرد اطلاعات پیوسته برای یادگیری (ترجمه‌ قاسم آزادی احمدآبادی و اکرم آزادی احمدآبادی). کتابداری و اطلاع‌رسانی، 11(2).
هالاهان، دانیل پی؛ کافمن، جیمز (2011). دانش‌آموزان استثنایی: مقدمه‌ای بر آموزش ویژه (ویرایش نهم). ترجمه حمید علیزاده؛ هائیده صابری؛ ژانت هاشمی؛ مهدی محی الدین. تهران.
Burešová, Iva؛ Havigerová, Jana Marie. (2015). Information Behavior of Gifted Children in the Pre-literate Stage – Qualitative Study. American Journal of Educational Research, 3(2), 159-165. DOI: 10.12691/education-3-2-8
Kirk, S. Gallagher, J. J. Coleman, M. R. & Anastasiow, N. J. (2015). Educating exceptional children. Cengage Learning.
 
CAPTCHA Image