دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، پاییز 1381، صفحه 1-205 (پیاپی 51) 
12. گفتگو

صفحه 126-133

مصاحبه‌کننده: طاهره طاهری؛ مصاحبه‌شونده: گوئل کهن


13. چگونگی ابرداده: ایجاد و استانداردها

صفحه 134-145

نوشته جنی ثورنلی؛ ترجمه محسن حاجی زین‌العابدینی


15. نقش کتابدار بیمارستانی در خودیاری پزشکی

صفحه 152-162

نوشته باربارا وودز کالینز و آن. ساسر؛ ترجمه احمد یوسفی